loading...

Κυριακή, 31 Ιουλίου 2016

Πάνω απο 550 προσλήψεις στο ΚΕΕΛΠΝΟ και το ΕΚΑΒ.

Το ΚΕΕΛΠΝΟ καλεί τους ενδιαφερόμενους να συνάψουν συμβάσεις έργου, σύμφωνα με τις παρακάτω ειδικότητες για τα κάτωθι ΝΠΔΔ των Υγειονομικών Περιφερειών, τις Κεντρικές Υπηρεσίες των Υγειονομικών Περιφερειών και το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ):1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής 1.    ΓΝΠΑ Παν. και Αγλ. Κυριακού >    3 Νοσηλευτές/τριες, ΤΕ Νοσηλευτικής (ΚΩΔ. Δ2) >    1 Κοινωνικός Λειτουργός, ΠΕ ή ΤΕ κατηγορίας (ΚΩΔ. Δ7) >    1 Διοικητικός Υπάλληλος, ΠΕ ή ΤΕ κατηγορίας (ΚΩΔ. Δ10) 2.    ΓΝΠΑ Αγία Σοφία >    3 Νοσηλευτές/τριες, ΤΕ Νοσηλευτικής (ΚΩΔ. Δ2) >    1 Κοινωνικός Λειτουργός, ΠΕ ή ΤΕ κατηγορίας (ΚΩΔ. Δ7) >    1 ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού Μεταφορέων Ασθενών (ΚΩΔ. Δ8) >    1 Διαπολιτισμικός Μεσολαβητής (ΚΩΔ. Δ9)   3.    ΓΝΑ Αλεξάνδρα >    1 Κοινωνικός Λειτουργός, ΤΕ κατηγορίας (ΚΩΔ. Δ7) >    1 Διοικητικός Υπάλληλος, ΠΕ ή ΤΕ κατηγορίας (ΚΩΔ. Δ10) >    2 Μαίες, ΤΕ Μαιευτικής (ΚΩΔ. Δ5) >    1 ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού Μεταφορέων Ασθενών (ΚΩΔ. Δ8) >    1 ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού Βοηθών Θαλάμου (ΚΩΔ. Δ8) >    1 Διαπολιτισμικός Μεσολαβητής (ΚΩΔ. Δ9) 4.    ΓΝΑ Ευαγγελισμός >    2 Νοσηλευτές/τριες, ΤΕ Νοσηλευτικής (ΚΩΔ. Δ2) 5.    ΓΝΜΑ Έλενα Βενιζέλου >    1 Ιατρός, ειδικότητας Καρδιολογίας ΚΩΔ. Δ1) >    1 Νοσηλευτής/τρια, ΤΕ Νοσηλευτικής (ΚΩΔ. Δ2) >    1 Κοινωνικός Λειτουργός, ΠΕ ή ΤΕ κατηγορίας (ΚΩΔ. Δ7) >    1 ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού Μεταφορέων Ασθενών (ΚΩΔ. Δ8) >    2 Μαίες, ΤΕ Μαιευτικής (ΚΩΔ. Δ5) 6.    ΚΥ Λαυρίου >    1 Ιατρός, ειδικότητας Καρδιολογίας (ΚΩΔ. Δ1) >    1 Ιατρός, ειδικότητας Παιδιατρικής (ΚΩΔ. Δ1) >    1 Ιατρός, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής (ΚΩΔ. Δ1) >    1 Ιατρός, ειδικότητας Δερματολογίας (ΚΩΔ. Δ1) >    1 Ιατρός, ειδικότητας Μαιευτικής - Γυναικολογίας (ΚΩΔ. Δ1) 7.    ΚΥ Νέας Μάκρης >    1 Ιατρός, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής (ΚΩΔ. Δ1) >    1 Τεχνολόγος Ακτινολόγος, ΤΕ Ραδιολογίας Ακτινολογίας, και εν ελλείψει αυτού ΔΕ Χειριστών-Εμφανιστών (ΚΩΔ. Δ3) 8.    ΚΥ Καπανδριτίου >    1 Ιατρός, ειδικότητας Καρδιολογίας (ΚΩΔ. Δ1) >    1 Ιατρός, ειδικότητας Παιδιατρικής (ΚΩΔ. Δ1)   >    1 Ιατρός, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής (ΚΩΔ. ΔΙ) >    1 Ιατρός, ειδικότητας Δερματολογίας (ΚΩΔ. Δ1) >    1 Ιατρός, ειδικότητας Μαιευτικής - Γυναικολογίας (ΚΩΔ. Δ1) >    1 Ιατρός, ειδικότητας Οφθαλμολογίας (ΚΩΔ. Δ1) >    1 Ιατρός, ειδικότητας Βιοπαθολογίας (ΚΩΔ. Δ1) 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου 1.    ΠΓΝ Αττικό >    2 Ιατρούς, ειδικότητας Αναισθησιολογίας (ΚΩΔ Δ1) >    1 Ιατρός, ειδικότητας Πνευμονολογίας Φυματιολογίας και εν ελλείψει αυτού Γενικής Ιατρικής (ΚΩΔ Δ1) >    1 Ιατρός, ειδικότητας Παθολογίας και εν ελλείψει αυτής Γενικής Ιατρικής (ΚΩΔ. Δ1) >    1 Ιατρός, ειδικότητας Αιματολογίας (ΚΩΔ Δ1) >    1 Ιατρός, ειδικότητας Χειρουργικής (ΚΩΔ Δ1) >    2 Νοσηλευτές/τριες, ΤΕ Νοσηλευτικής (ΚΩΔ. Δ2) >    1 Βοηθό Νοσηλευτή/τρια, ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών (ΚΩΔ Δ2) >    1 Μαία. ΤΕ Μαιευτικής (ΚΩΔ. Δ5) >    2 ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού (ΚΩΔ. Δ8) >    1 Διαπολιτισμικός Μεσολαβητή (ΚΩΔ. Δ9) >    2 Διοικητικούς Υπαλλήλους, ΤΕ κατηγορίας (ΚΩΔ. Δ10) 2.    ΓΝ Ασκληπιείο >    1 Ιατρός, ειδικότητας Νευροχειρουργικής (ΚΩΔ Δ1) >    1 Ιατρός, ειδικότητας Πνευμονολογίας (ΚΩΔ Δ1) >    1 Ιατρός, ειδικότητας Οωρακοχειρουργικής (ΚΩΔ. Δ1) >    1 Ιατρός, ειδικότητας Γυναικολογίας Μαιευτικής (ΚΩΔ Δ1) >    1 Ιατρός, ειδικότητας Χειρουργικής (ΚΩΔ Δ1) >    2 Νοσηλευτές/τριες, ΤΕ Νοσηλευτικής (ΚΩΔ. Δ2) >    3 Βοηθοί Νοσηλευτές/τριες, ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών (ΚΩΔ Δ2) >    1 Μαία, ΤΕ Μαιευτικής (ΚΩΔ. Δ5) >    1 Τεχνολόγος Ακτινολόγος, ΤΕ Ραδιολογίας Ακτινολογίας, και εν ελλείψει αυτής ΔΕ Χειριστών-Εμφανιστών (ΚΩΔ. Δ3) >    1 Τεχνολόγο Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕ Τεχνολόγοι Ιατρικών Εργαστηρίων, και εν ελλείψει αυτής ΔΕ Παρασκευαστών-στριών (ΚΩΔ. Δ4) >    3 ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού (ΚΩΔ. Δ8)   >   1 Κοινωνικός Λειτουργός, ΠΕ ή ΤΕ κατηγορίας (ΚΩΔ. Δ7) 3.    ΓΝΠ Τζάνειο >    1 Ιατρός, ειδικότητας Γαστρεντερολογίας (ΚΩΔ Δ1) >    1 Ιατρός, ειδικότητας Πνευμονολογίας (ΚΩΔ Δ1) >    2 Νοσηλευτές/τριες, ΤΕ Νοσηλευτικής (ΚΩΔ. Δ2) >    2 Βοηθοί Νοσηλευτές/τριες, ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών (ΚΩΔ. Δ2) >    1 Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕ Τεχνολόγοι Ιατρικών Εργαστηρίων, και εν ελλείψει αυτής ΔΕ Παρασκευαστών-στριών (ΚΩΔ. Δ4) >    1 Κοινωνικός Λειτουργός, ΠΕ ή ΤΕ κατηγορίας (ΚΩΔ. Δ7) >    1 ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού (ΚΩΔ. Δ8) >    1 Διοικητικός Υπάλληλος, ΤΕ κατηγορίας (ΚΩΔ. Δ10) 4.    ΓΝ ΝΙΚΑΙΑΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» >    1 Ιατρός, ειδικότητας Χειρουργικής (ΚΩΔ Δ1) >    1 Ιατρός, ειδικότητας Παθολογίας και εν ελλείψει αυτής Γενικής Ιατρικής (ΚΩΔ Δ1) >    1 Ιατρός, ειδικότητας Αιματολογίας (ΚΩΔ Δ1) >    1 Ιατρός, ειδικότητας ΩΡΛ (ΚΩΔ Δ1) >    2 Μαίες, ΤΕ Μαιευτικής (ΚΩΔ. Δ5) >    6 Βοηθοί Νοσηλευτές/τριες, ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών (ΚΩΔ. Δ2) >    1 Ψυχολόγος, ΠΕ Ψυχολόγων (ΚΩΔ. Δ6) >    1 ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού (ΚΩΔ. Δ8) >    1 Διοικητικός Υπάλληλος, ΤΕ κατηγορίας (ΚΩΔ. Δ10) >    1 Διαπολιτισμικός Μεσολαβητής (ΚΩΔ. Δ9) 5.    ΓΝ ΜΕΤΑΞΑ >    1 Ιατρός, ειδικότητας Παθολογίας και εν ελλείψει αυτής Γενικής Ιατρικής (ΚΩΔ Δ1) >    1 Ιατρός, ειδικότητας Γυναικολογίας Μαιευτικής (ΚΩΔ Δ1) >    2 Νοσηλευτές/τριες, ΤΕ Νοσηλευτικής (ΚΩΔ. Δ2) >    1 Βοηθός Νοσηλευτής/τρια, ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών (ΚΩΔ. Δ2) >    1 ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού (ΚΩΔ. Δ8) 3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας 1.  ΠΕΔΥ ΜΥ Γιαννιτσών >    1 Ιατρός, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής και εν ελλείψει αυτής Παθολογίας (ΚΩΔ. Δ1)   >    1 Ιατρός, ειδικότητας Παιδιατρικής (ΚΩΔ. Δ1) 3.    ΠΕΔΥ ΜΥ Βέροιας >    1 Ιατρός, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής και εν ελλείψει αυτής Παθολογίας (ΚΩΔ. Δ1) 4.    ΠΕΔΥ ΜΥ Κατερίνης >    1 Ιατρός, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής και εν ελλείψει αυτής Παθολογίας (ΚΩΔ. Δ1) >    1 Διαπολιτισμικός Μεσολαβητής (ΚΩΔ. Δ9) 5.    ΠΕΔΥ ΚΥ Λιτοχώρου >    1 Ιατρός, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής και εν ελλείψει Παθολογίας (ΚΩΔ. Δ1) 6.    ΠΕΔΥ ΚΥ Διαβατών >    3 Ιατρούς, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής και εν ελλείψει αυτής Παθολογίας (ΚΩΔ. Δ1) >    1 Ιατρός, ειδικότητας Παιδιατρικής (ΚΩΔ. Δ1) >    2 Διοικητικοί Υπάλληλοι, ΠΕ ή ΤΕ κατηγορίας (ΚΩΔ. Δ10) 7.    ΠΕΔΥ ΚΥ Χαλάστρας >    2 Ιατροί, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής και εν ελλείψει αυτής Παθολογίας (ΚΩΔ. Δ1) 8.    ΠΕΔΥ ΜΥ Πύλης Αξιού >    2 Διοικητικοί Υπάλληλοι, ΠΕ ή ΤΕ κατηγορίας (ΚΩΔ. Δ10) 9.    ΠΕΔΥ ΚΥ Λαγκαδά >    1 Ιατρός, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής και εν ελλείψει αυτής Παθολογίας (ΚΩΔ. Δ1) >    1 Τεχνολόγος Ακτινολόγος, ΤΕ Ραδιολογίας Ακτινολογίας, και εν ελλείψει αυτ'ςη ΔΕ Χειριστών-Εμφανιστών (ΚΩΔ. Δ3) 10.    ΓΝ Κοζάνης Μαμάτσειο >    1 Ιατρός, ειδικότητας Ψυχιατρικής και εν ελλείψει αυτής Νευρολογίας (ΚΩΔ. Δ1)   11.    ΓΝ Γιαννιτσών >    1 Ιατρός, ειδικότητας Μαιευτικής Γυναικολογίας και εν ελλείψει αυτής Χειρουργικής (ΚΩΔ. Δ1) >    1 Ιατρός, ειδικότητας Παιδιατρικής και εν ελλείψει αυτής Παθολογίας και εν ελλείψει αυτών Γενικής Ιατρικής (ΚΩΔ. Δ1) >    1 Ιατρός, ειδικότητας Ιατρικής Βιοπαθολογίας (ΚΩΔ. Δ1) >    2 Νοσηλευτές/τριες, ΤΕ Νοσηλευτικής (ΚΩΔ. Δ2) >    2 Βοηθοί Νοσηλευτές/τριες, ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών (ΚΩΔ Δ2) >    2 Μαίες, ΤΕ Μαιευτικής (ΚΩΔ. Δ5) >    1 Διαπολιτισμικός Μεσολαβητής (ΚΩΔ. Δ9) 12.    ΓΝ Βέροιας >    1 Ιατρός, ειδικότητας Μαιευτικής Γυναικολογίας και εν ελλείψει αυτής Χειρουργικής (ΚΩΔ. Δ1) >    1 Ιατρός, ειδικότητας Παιδιατρικής και εν ελλείψει αυτής Παθολογίας και εν ελλείψει αυτών Γενικής Ιατρικής (ΚΩΔ. Δ1) >    2 Ιατροί, ειδικότητας Παθολογίας και εν ελλείψει αυτής Γενικής Ιατρικής και εν αυτών ελλείψει Καρδιολογίας (ΚΩΔ. Δ1) >    2 Νοσηλευτές/τριες, ΤΕ Νοσηλευτικής (ΚΩΔ. Δ2) >    2 Βοηθοί Νοσηλευτές/τριες, ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών (ΚΩΔ Δ2) >    2 Μαίες, ΤΕ Μαιευτικής (ΚΩΔ. Δ5) 13.    ΓΝ Κατερίνης >    1 Ιατρός, ειδικότητας Μαιευτικής Γυναικολογίας και εν ελλείψει αυτής Χειρουργικής (ΚΩΔ. Δ1) >    1 Ιατρός, ειδικότητας Παιδιατρικής και εν ελλείψει αυτής Παθολογίας και εν ελλείψει αυτών Γενικής Ιατρικής (ΚΩΔ. Δ1) >    1 Ιατρός, ειδικότητας Παθολογίας και εν ελλείψει αυτής Γενικής Ιατρικής και εν ελλείψει αυτών Καρδιολογίας (ΚΩΔ. Δ1) >    1 Ιατρός, ειδικότητας Ψυχιατρικής και εν ελλείψει αυτής Νευρολογίας (ΚΩΔ. Δ1) >    1 Ιατρός, ειδικότητας Νεφρολογίας και εν ελλείψει αυτής Παθολογίας και εν ελλείψει αυτών Καρδιολογίας και εν ελλείψει αυτών Γενικής Ιατρικής (ΚΩΔ. Δ1) >    2 Μαίες, ΤΕ Μαιευτικής (ΚΩΔ. Δ5)   14.    ΓΝ Γ. Παπανικολάου >    1 Ιατρός, ειδικότητας Λοιμωξιολογίας και εν ελλείψει αυτής Παθολογίας(ΚΩΔ. Δ1) >    2 Ιατρούς,   ειδικότητας Παθολογίας και εν ελλείψει αυτής   Γενικής Ιατρικής και εν ελλείψει αυτών Καρδιολογίας (ΚΩΔ. Δ1) >    1 Ιατρός, ειδικότητας Δερματολογίας (ΚΩΔ. Δ1) >    10 Νοσηλευτές/τριες, ΤΕ Νοσηλευτικής (ΚΩΔ. Δ2) >    12 Βοηθοί Νοσηλευτές/τριες, ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών (ΚΩΔ Δ2) >    5 ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού (ΚΩΔ. Δ8) >    1 Διαπολιτισμικός Μεσολαβητής (ΚΩΔ. Δ9) 15.    ΓΝΘ Γ. Γεννηματάς >    1 Ιατρός, ειδικότητας Παιδοχειρουργικής και εν ελλείψει αυτής Χειρουργικής (ΚΩΔ. Δ1) >    1 Ιατρός, ειδικότητας Παιδιατρικής και εν ελλείψει αυτής Παθολογίας και εν ελλείψει αυτών Γενικής Ιατρικής (ΚΩΔ. Δ1) >    1 Ιατρός, ειδικότητας Ιατρικής Βιοπαθολογίας (ΚΩΔ. Δ1) >    5 Νοσηλευτές/τριες, ΠΕ ή ΤΕ Νοσηλευτικής (ΚΩΔ. Δ2) >    6 Βοηθοί Νοσηλευτές/τριες, ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών (ΚΩΔ Δ2) >    2 ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού (ΚΩΔ. Δ8) 16.    ΓΝ Άγιος Δημήτριος >    1 Ιατρός, ειδικότητας Μαιευτικής Γυναικολογίας και εν ελλείψει αυτής Χειρουργικής (ΚΩΔ. Δ1) >    2 Βοηθοί Νοσηλευτές/τριες, ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών (ΚΩΔ Δ2) >    2 Μαίες, ΤΕ Μαιευτικής (ΚΩΔ. Δ5) 17.    ΓΝΘ Παπαγεωργίου >    1 Ιατρός, ειδικότητας Μαιευτικής Γυναικολογίας και εν ελλείψει αυτής Χειρουργικής (ΚΩΔ. Δ1) >    1 Ιατρός, ειδικότητας Παιδιατρικής και εν ελλείψει αυτής Παθολογίας και εν ελλείψει αυτών Γενικής Ιατρικής (ΚΩΔ. Δ1) >    2 Ιατρούς, ειδικότητας Παθολογίας και εν ελλείψει αυτής Γενικής Ιατρικής και εν ελλείψει αυτών Καρδιολογίας (ΚΩΔ. Δ1) >    1 Ιατρός, ειδικότητας Νεφρολογίας και εν ελλείψει αυτής Παθολογίας και εν ελλείψει αυτών Καρδιολογίας και εν ελλείψει αυτών Γενικής Ιατρικής (ΚΩΔ. Δ1) >    10 Νοσηλευτές/τριες, ΠΕ ή ΤΕ Νοσηλευτικής (ΚΩΔ. Δ2)   >    6 Βοηθοί Νοσηλευτές/τριες, ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών (ΚΩΔ Δ2) >    2 Μαίες, ΤΕ Μαιευτικής (ΚΩΔ. Δ5) >    3 ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού (ΚΩΔ. Δ8) >    1 Διαπολιτισμικός Μεσολαβητής (ΚΩΔ. Δ9) 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας - Θράκης 1.    ΓΝΘ Ιπποκράτειο >    3 Ιατρούς, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής και εν ελλείψει αυτής Παθολογίας (ΚΩΔ. Δ1) >    7 Νοσηλευτές/τριες, ΤΕ Νοσηλευτικής (ΚΩΔ. Δ2) >    3 Τεχνολόγους Ακτινολόγους, ΤΕ Ραδιολογίας Ακτινολογίας, και εν ελλείψει αυτής ΔΕ Χειριστών-Εμφανιστών (ΚΩΔ. Δ3) >    1 Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕ Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων, και εν ελλείψει αυτής ΔΕ Παρασκευαστών-στριών (ΚΩΔ. Δ4) >    1 Κοινωνικός Λειτουργός, ΠΕ ή ΤΕ κατηγορίας (ΚΩΔ. Δ7) >    5 ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού (ΚΩΔ. Δ8) >    1 Διαπολιτισμικός Μεσολαβητής (ΚΩΔ. Δ9) 2.    ΓΝ Κιλκίς >    2 Ιατρούς, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής και εν ελλείψει αυτής Παθολογίας (ΚΩΔ. Δ1) >    1 Ιατρός, ειδικότητας Μαιευτικής Γυναικολογίας (ΚΩΔ. Δ1) >    2 Ιατρούς, ειδικότητας Παιδιατρικής (ΚΩΔ. Δ1) >    5 Νοσηλευτές/τριες, ΤΕ Νοσηλευτικής (ΚΩΔ. Δ2) >    3 Μαίες, ΤΕ Μαιευτικής (ΚΩΔ. Δ5) >    2 Τεχνολόγους Ακτινολόγους, ΤΕ Ραδιολογίας Ακτινολογίας, και εν ελλείψει αυτής ΔΕ Χειριστών-Εμφανιστών (ΚΩΔ. Δ3) >    1 Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕ Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων, και εν ελλείψει αυτής ΔΕ Παρασκευαστών-στριών (ΚΩΔ. Δ4) >    1 Κοινωνικός Λειτουργός, ΠΕ ή ΤΕ κατηγορίας (ΚΩΔ. Δ7) >    2 Διοικητικοί Υπάλληλοι, ΤΕ κατηγορίας ή ΔΕ κατηγορίας(ΚΩΔ. Δ10) >    4 ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού (ΚΩΔ. Δ8) >    2 Διαπολιτισμικούς Μεσολαβητές (ΚΩΔ. Δ9) 3.    ΓΝ Δράμας >    2 Ιατρούς, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής και εν ελλείψει αυτής Παθολογίας (ΚΩΔ. Δ1) >    1 Ιατρός, ειδικότητας Παιδιατρικής (ΚΩΔ. Δ1)   >    4 Νοσηλευτές/τριες, ΠΕ ή ΤΕ Νοσηλευτικής (ΚΩΔ. Δ2) >    2 Μαίες, ΤΕ Μαιευτικής (ΚΩΔ. Δ5) 4.    ΓΝ Καβάλας >    2 Ιατρούς, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής και εν ελλείψει αυτής Παθολογίας (ΚΩΔ. Δ1) >    4 Νοσηλευτές/τριες, ΠΕ ή ΤΕ Νοσηλευτικής (ΚΩΔ. Δ2) >    2 Μαίες, ΤΕ Μαιευτικής (ΚΩΔ. Δ5) 5.    ΠΕΔΥ ΚΥ Θέρμης >    2 Νοσηλευτές/τριες, ΤΕ Νοσηλευτικής (ΚΩΔ. Δ2) >    1 Διοικητικός Υπάλληλος, ΠΕ ή ΤΕ κατηγορίας (ΚΩΔ. Δ10) 6.    ΠΕΔΥ ΚΥ Ζαγκλιβερίου >    3 Ιατρούς, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής και εν ελλείψει αυτής Παθολογίας (ΚΩΔ. Δ1) >    1 Ιατρός, ειδικότητας Παιδιατρικής (ΚΩΔ. Δ1) >    2 Νοσηλευτές/τριες, ΤΕ Νοσηλευτικής (ΚΩΔ. Δ2) 7.    ΠΕΔΥ ΚΥ Σοχού >    2 Ιατρούς, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής και εν ελλείψει αυτής Παθολογίας (ΚΩΔ. Δ1) >    1 Ιατρός, ειδικότητας Παιδιατρικής (ΚΩΔ. Δ1) >    2 Νοσηλευτές/τριες, ΤΕ Νοσηλευτικής (ΚΩΔ. Δ2) 8.    ΠΕΔΥ ΚΥ Πολυκάστρου >    1 Ιατρός, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής και εν ελλείψει αυτής Παθολογίας (ΚΩΔ. Δ1) >    1 Ιατρός, ειδικότητας Παιδιατρικής (ΚΩΔ. Δ1) >    2 Νοσηλευτές/τριες, ΤΕ Νοσηλευτικής (ΚΩΔ. Δ2) >    1 Μαία, ΤΕ Μαιευτικής (ΚΩΔ. Δ5) >    1 Κοινωνικός Λειτουργός, ΠΕ ή ΤΕ κατηγορίας (ΚΩΔ. Δ7) 9.    ΠΕΔΥ ΚΥ Δροσάτου >    2 Ιατρούς, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής και εν ελλείψει αυτής Παθολογίας (ΚΩΔ. Δ1) >    1 Ιατρός, ειδικότητας Παιδιατρικής (ΚΩΔ. Δ1) >    2 Νοσηλευτές/τριες, ΤΕ Νοσηλευτικής (ΚΩΔ. Δ2) >    1 Μαία, ΤΕ Μαιευτικής (ΚΩΔ. Δ5)   10. ΠΕΔΥ ΚΥ Παρανεστίου >    1 Ιατρός, ειδικότητας Παιδιατρικής (ΚΩΔ. Δ1) >    2 Νοσηλευτές/τριες, ΤΕ Νοσηλευτικής (ΚΩΔ. Δ2) 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας >   2 Διοικητικοί Υπάλληλοι, ΤΕ κατηγορίας ή ΔΕ κατηγορίας (ΚΩΔ. Δ10) 1.    Π.Γ.Ν. Λάρισας >    1 Ιατρός, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής και εν ελλείψει αυτής Παθολογίας (ΚΩΔ. Δ1) >    1 Ιατρός, ειδικότητας Ορθοπεδικής (ΚΩΔ. Δ1) >    2 Ιατρούς, ειδικότητας Παιδιατρικής (ΚΩΔ. Δ1) >    2 Νοσηλευτές/τριες, ΠΕ ή ΤΕ Νοσηλευτικής (ΚΩΔ. Δ2) >    1 Τεχνολόγος Ακτινολόγος, ΤΕ Ραδιολογίας Ακτινολογίας, και εν ελλείψει αυτής ΔΕ Χειριστών-Εμφανιστών (ΚΩΔ. Δ3) >    2 Μαίες, ΤΕ Μαιευτικής (ΚΩΔ. Δ5) >    1 Ψυχολόγος, ΠΕ Ψυχολόγων (ΚΩΔ. Δ6) 2.    Γ.Ν. Λάρισας >    2 Ιατρούς, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής και εν ελλείψει αυτής Παθολογίας (ΚΩΔ. Δ1) >    2 Ιατρούς, ειδικότητας Μαιευτικής Γυναικολογίας (ΚΩΔ. Δ1) >    1 Ιατρός, ειδικότητας Παιδιατρικής (ΚΩΔ. Δ1) >    2 Νοσηλευτές/τριες, ΤΕ Νοσηλευτικής (ΚΩΔ. Δ2) >    2 Μαίες, ΤΕ Μαιευτικής (ΚΩΔ. Δ5) >    1 Ψυχολόγος, ΠΕ Ψυχολόγων (ΚΩΔ. Δ6) >    3 ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού (ΚΩΔ. Δ8) >    1 Διαπολιτισμικός Μεσολαβητής (ΚΩΔ. Δ9) 3.    ΚΥ Αγιάς >    1 Ιατρός, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής και εν ελλείψει αυτής Παθολογίας (ΚΩΔ. Δ1) >    1 Ιατρός, ειδικότητας Παιδιατρικής (ΚΩΔ. Δ1) >    3 Νοσηλευτές/τριες, ΤΕ Νοσηλευτικής (ΚΩΔ. Δ2) >    1 Μαία, ΤΕ Μαιευτικής (ΚΩΔ. Δ5) 4.    ΓΝ Λαμίας >    2 Ιατρούς, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής και εν ελλείψει αυτής Παθολογίας (ΚΩΔ. Δ1)   >    1 Ιατρός, ειδικότητας Ορθοπεδικής (ΚΩΔ. ΔΙ) >    2 Ιατρούς, ειδικότητας Παιδιατρικής (ΚΩΔ. Δ1) >    2 Νοσηλευτές/τριες, ΤΕ Νοσηλευτικής (ΚΩΔ. Δ2) >    2 Τεχνολόγους Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕ Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων, και εν ελλείψει αυτής ΔΕ Παρασκευαστών-στριών (ΚΩΔ. Δ4) >    2 Μαίες, ΤΕ Μαιευτικής (ΚΩΔ. Δ5) >    1 Ψυχολόγος, ΠΕ Ψυχολόγων (ΚΩΔ. Δ6) >    1 ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού (ΚΩΔ. Δ8) >    1 Διαπολιτισμικός Μεσολαβητής (ΚΩΔ. Δ9) 5.  ΓΝ Χαλκίδας >    2 Ιατρούς, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής και εν ελλείψει αυτής Παθολογίας (ΚΩΔ. Δ1) >    1 Ιατρός, ειδικότητας Ορθοπεδικής (ΚΩΔ. Δ1) >    1 Ιατρός, ειδικότητας Μαιευτικής Γυναικολογίας (ΚΩΔ. Δ1) >    2 Ιατρούς, ειδικότητας Παιδιατρικής (ΚΩΔ. Δ1) >    3 Νοσηλευτές/τριες, ΤΕ Νοσηλευτικής (ΚΩΔ. Δ2) >    2 Τεχνολόγους Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕ Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων, και εν ελλείψει αυτής ΔΕ Παρασκευαστών-στριών (ΚΩΔ. Δ4) >    2 Μαίες, ΤΕ Μαιευτικής (ΚΩΔ. Δ5) >    1 Ψυχολόγος, ΠΕ Ψυχολόγων (ΚΩΔ. Δ6) >    2 ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού (ΚΩΔ. Δ8) 6η Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας 1.  Πα.Γ.Ν. Ιωαννίνων >    2 Ιατρούς, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής και εν ελλείψει αυτής Παθολογίας (ΚΩΔ. Δ1) >    1 Ιατρός, ειδικότητας Παιδιατρικής (ΚΩΔ. Δ1) >    1 Νοσηλευτή, ΠΕ Νοσηλευτικής (ΚΩΔ. Δ2) >    1 Νοσηλευτή, ΤΕ Νοσηλευτικής (ΚΩΔ. Δ2) >    1 Βοηθό Νοσηλευτή, ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών (ΚΩΔ. Δ2) >    2 Τεχνολόγους Ακτινολόγους, ΤΕ Ραδιολογίας Ακτινολογίας, και εν ελλείψει αυτής ΔΕ Χειριστών-Εμφανιστών (ΚΩΔ. Δ3) >    2 Τεχνολόγους Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕ Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων, και εν ελλείψει αυτής ΔΕ Παρασκευαστών-στριών (ΚΩΔ. Δ4) >    4 Μαίες, ΤΕ Μαιευτικής (ΚΩΔ. Δ5) >    4 ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού Μεταφορέων Ασθενών (ΚΩΔ. Δ8) >    1 Διαπολιτισμικός Μεσολαβητής (ΚΩΔ. Δ9)   2.    ΓΝ Ιωαννίνων Χατζηκώστα >    1 Ιατρός, ειδικότητας Παιδιατρικής (ΚΩΔ. Δ1) >    1 Νοσηλευτή, ΠΕ Νοσηλευτικής (ΚΩΔ. Δ2) >    1 Νοσηλευτή, ΤΕ Νοσηλευτικής (ΚΩΔ. Δ2) >    2 Βοηθοί Νοσηλευτές/τριες, ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών (ΚΩΔ. Δ2) >    2 Τεχνολόγους Ακτινολόγους, ΤΕ Ραδιολογίας Ακτινολογίας, και εν ελλείψει αυτής ΔΕ Χειριστών-Εμφανιστών (ΚΩΔ. Δ3) >    2 Τεχνολόγους Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕ Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων, και εν ελλείψει αυτής ΔΕ Παρασκευαστών-στριών (ΚΩΔ. Δ4) >    2 Μαίες, ΤΕ Μαιευτικής (ΚΩΔ. Δ5) >    3 ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού Μεταφορέων Ασθενών (ΚΩΔ. Δ8) >    1 Διαπολιτισμικός Μεσολαβητής (ΚΩΔ. Δ9) 3.    ΓΝ Πρέβεζας >    2 Ιατρούς, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής και εν ελλείψει αυτής Παθολογίας (ΚΩΔ. Δ1) >    1 Ιατρός, ειδικότητας Παιδιατρικής (ΚΩΔ. Δ1) >    2 Νοσηλευτές/τριες, ΤΕ Νοσηλευτικής (ΚΩΔ. Δ2) 4.    ΓΝ Ηλείας >    1 Ιατρός, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής και εν ελλείψει αυτής Παθολογίας (ΚΩΔ. Δ1) >    1 Ιατρός, ειδικότητας Παιδιατρικής (ΚΩΔ. Δ1) >    2 Νοσηλευτές/τριες, ΤΕ Νοσηλευτικής (ΚΩΔ. Δ2) >    1 Βοηθός Νοσηλευτής, ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών (ΚΩΔ. Δ2) >    1 Τεχνολόγος Ακτινολόγος, ΤΕ Ραδιολογίας Ακτινολογίας, και εν ελλείψει αυτής ΔΕ Χειριστών-Εμφανιστών (ΚΩΔ. Δ3) >    1 Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕ Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων, και εν ελλείψει αυτής ΔΕ Παρασκευαστών-στριών (ΚΩΔ. Δ4) 5.    ΠΕΔΥ ΚΥ Δελβινακίου >    3 Ιατρούς, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής και εν ελλείψει αυτής Παθολογίας (ΚΩΔ. Δ1) >    1 Ιατρός, ειδικότητας Παιδιατρικής (ΚΩΔ. Δ1) >    1 Νοσηλευτής/τρια, ΤΕ Νοσηλευτικής (ΚΩΔ. Δ2)   6.    ΠΕΔΥ ΚΥ Κόνιτσας >    1 Ιατρός, ειδικότητας Παιδιατρικής (ΚΩΔ. Δ1) >    1 Νοσηλευτής/τρια, ΤΕ Νοσηλευτικής (ΚΩΔ. Δ2) 7.    ΠΕΔΥ ΚΥ Φιλιππιάδας >    1 Ιατρός, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής και εν ελλείψει αυτής Παθολογίας (ΚΩΔ. Δ1) >    1 Ιατρός, ειδικότητας Παιδιατρικής (ΚΩΔ. Δ1) 8.    ΠΕΔΥ ΚΥ Βάρδας >    1 Ιατρός, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής και εν ελλείψει αυτής Παθολογίας (ΚΩΔ. Δ1) 9.    ΠΕΔΥ ΜΥ Ιωαννίνων >    1 Ιατρός, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής και εν ελλείψει αυτής Παθολογίας (ΚΩΔ. Δ1) >    1 Νοσηλευτής/τρια, ΤΕ Νοσηλευτικής (ΚΩΔ. Δ2) >    1 Τεχνολόγος Ακτινολόγος, ΤΕ Ραδιολογίας Ακτινολογίας, και εν ελλείψει αυτής ΔΕ Χειριστών-Εμφανιστών (ΚΩΔ. Δ3) Επισημαίνεται ότι όπου στις παραπάνω ιατρικές ειδικότητες ανά ΝΠΔΔ, ΠΕΔΥ ΚΥ, ΠΕΔΥ ΜΥ και ΚΥ, δεν υπάρχει ρητή πρόβλεψη για την περίπτωση έλλειψης, η πλήρωση των κενών θέσεων θα πραγματοποιηθεί από ιατρούς ειδικότητας παθολογίας και εν ελλείψει αυτής γενικής ιατρικής και εν ελλείψει αυτής παιδιατρικής. Εν ελλείψει όλων των προηγουμένων οι θέσεις των ιατρών θα κριθούν άγονες και θα επαναπροκηρυχθούν σε εύλογο χρονικό διάστημα. Επιπλέον, θα προσληφθούν σαράντα (40) διασώστες - πλήρωμα ασθενοφόρου (Δ11) για το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), οι οποίες θα κατανεμηθούν στα κάτωθι Παραρτήματα/Τομείς ΕΚΑΒ ως εξής: >    Αττικής: δώδεκα (12) Διασώστες >    Θεσσαλονίκης: εννέα (9) Διασώστες >    Ιωαννίνων: πέντε (5) Διασώστες >    Λάρισας: τρεις (3) Διασώστες >    Καβάλας: τρεις (3) Διασώστες >    Δράμας: ένας (1) Διασώστης >    Πέλλας (Γιαννιτσά): δύο (2) Διασώστες >    Ημαθίας: δύο (2) Διασώστες   >   Πιερίας: τρεις (3) Διασώστες ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ   Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά 1.    Αίτηση - δήλωση σε ειδικό έντυπο (Παράρτημα Ι). Η αίτηση - δήλωση συμπληρώνεται με ακρίβεια και σε όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνει. Αιτήσεις σε άλλο έντυπο ή αιτήσεις στις οποίες δεν έχουν συμπληρωθεί όλα τα απαιτούμενα στοιχεία, δεν γίνονται δεκτές. Σημειώνεται ότι η επιλογή προτίμησης Α' και Β' είναι καθοριστική για την τελική επιλογή των υποψηφίων και θα τηρηθεί αυστηρά η σειρά προτίμησης στην δήλωση. Ο/η υποψήφιος/α που δεν συμπληρώσει τα μόρια, για καμία από τις δυο επιλογές προτίμησης θεωρείται αποτυχών/ουσα . 2.    Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1589/1986 όπως αυτή επισυνάπτεται της προκήρυξης (Παράρτημα ΙΙ) για την μη καταδίκη, παραπομπή, στερητική δικαστική συμπαράσταση κτλ του/της υποψηφίου/ιας. 3.    Φωτοαντίγραφο πτυχίου. Σε περίπτωση πτυχίου πανεπιστημίου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται και φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασης. Σε περίπτωση πτυχίων από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται φωτοαντίγραφο του ξενόγλωσσου πτυχίου, φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασης και φωτοαντίγραφο της απόφασης ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ. Όλα τα ξενόγλωσσα πτυχία και πιστοποιητικά θα πρέπει απαραιτήτως να έχουν μεταφραστεί επίσημα στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Στα απλά φωτοαντίγραφα των ξενόγλωσσων πτυχίων και πιστοποιητικών θα πρέπει να φαίνεται και η σφραγίδα της Χάγης (APOSTILLE) που έχει τεθεί στο πρωτότυπο πτυχίο ή πιστοποιητικό, όπου αυτή απαιτείται. 4.    Αντίγραφο Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού τίτλου σπουδών (συναφούς αντικειμένου). Σε περίπτωση Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού τίτλου σπουδών πανεπιστημίου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται και φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασης. Σε περίπτωση Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού τίτλου σπουδών από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται φωτοαντίγραφο του ξενόγλωσσου Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού τίτλου σπουδών , φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασης και φωτοαντίγραφο της απόφασης ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ. Όλα τα ξενόγλωσσα Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού τίτλου σπουδών θα πρέπει απαραιτήτως να έχουν μεταφραστεί επίσημα στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Στα απλά φωτοαντίγραφα των ξενόγλωσσων Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού τίτλου σπουδών θα πρέπει να φαίνεται και η σφραγίδα της Χάγης (APOSTILLE) που έχει τεθεί στο πρωτότυπο πτυχίο ή πιστοποιητικό, όπου αυτή απαιτείται. 5.    Φωτοαντίγραφο απόφασης άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος (για τους υποψήφιους ιατρούς) 6.    Φωτοαντίγραφο απόφασης χορήγησης τίτλου ειδικότητας (για τους υποψήφιους Ιατρούς). 7.    Βεβαίωση του οικείου Ιατρικού Συλλόγου στην οποία να βεβαιώνεται ο συνολικός χρόνος άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος, η ασκούμενη ειδικότητα και ο συνολικός χρόνος άσκησής της (για τους υποψήφιους ιατρούς). 8.    Φωτοαντίγραφο Άδειας ασκήσεως επαγγέλματος (όπου απαιτείται). 9.    Φωτοαντίγραφο Βεβαίωσης ιδιότητας μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος (για τους νοσηλευτές ΤΕ κατηγορίας) 10.    Εγγραφή στον Επαγγελματικό Σύλλογο (όπου απαιτείται)   11.    Αντίγραφο πιστοποιητικού γλωσσομάθειας (όπου απαιτείται) 12.    Αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης ηλεκτρονικού υπολογιστή (όπου απαιτείται) 13.    Βεβαίωση εθελοντικής εργασίας από ιδιωτικούς φορείς (π.χ. Πιστοποιημένες ΜΚΟ), Διεθνείς Οργανισμούς ή δημόσιους φορείς (π.χ. ΕΚΕΠΥ). 14.    Βεβαίωση προϋπηρεσίας του εργοδότη ή του αντίστοιχου ασφαλιστικού φορέα (ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα) σε συναφές αντικείμενο ανα κωδικό της προκήρυξης. 15.    Πιστοποιητικό γέννησης ή φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο διαβατηρίου όταν πρόκειται για πολίτη κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή φωτοαντίγραφο του Δικαιώματος Άδειας Εργασίας στην Ελλάδα . 16.    Πιστοποιητικό εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμης απαλλαγής από αυτές, προκειμένου περί ανδρών 17.    Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του οικείου δήμου ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ για τους έχοντες την πολυτεκνική ιδιότητα (από 3 τέκνα και πάνω) ή τα τέκνα πολυτέκνων (οικογένεια με 3 τέκνα και άνω). 18.    Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του οικείου δήμου ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των 3 μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων) για την απόδειξη ύπαρξης ανήλικων τέκνων. 19.    Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης ή/και δικαστική απόφαση από την οποία να προκύπτει η άσκηση της γονικής μέριμνας των τέκνων, για την απόδειξη της πλήρωσης του κριτηρίου της μονογονεϊκής οικογένειας. 20.    Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον οικείο δήμο πρόσφατης έκδοσης, όχι παλαιότερης των 2 μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων για το κριτήριο της εντοπιότητας για τους μόνιμους κατοίκους των νομών Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας, Δράμας, Πέλλας, Πιερίας, Καστοριάς, Ημαθίας, Λέσβου, Χίου, Σάμου, Λήμνου, Δωδεκανήσων και Ιονίων Νήσων. 21.    Βεβαίωση ΟΑΕΔ για την πιστοποίηση του χρόνου ανεργίας, εφόσον ο υποψήφιος είναι άνεργος κατά την υποβολή της αίτησης. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι είκοσι τέσσερις (24) ημέρες και αρχίζει από την ημέρα της δημοσίευσης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. μέχρι τις 22/08/2016 και ώρα 15:00. Συμπληρωματικές ή/και διευκρινιστικές πληροφορίες για τα δικαιολογητικά, υποχρεώσεις κλπ., παρέχονται από το Γραφείο Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ, στο τηλέφωνο 210 52 12 890, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00-14:00.

www.dikaiologitika.gr


loading...

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Δήμος Πειραιά: Πρόγραμμα «Εστία και Εργασία» για τους αδύναμους οικονομικά δημότες.

Επιδότηση ενοικίου και επισκευή κατοικίας, κάλυψη δαπανών διατροφής και οικοσκευής και εύρεση εργασίας σε αδύναμους οικονομικά δημότες και κατοίκους της πόλης προβλέπει το πρόγραμμα «Εστία και Εργασία» που υλοποιεί ο δήμος Πειραιά.
Το πρόγραμμα στηρίζεται σε δύο βασικούς πυλώνες ενεργειών: σε κείνον της στέγασης και εκείνον της εργασιακής επανένταξης:
Για τον πρώτο πυλώνα, προβλέπεται κάλυψη ενοικίου και αυτόνομη διαμονή σε διαμέρισμα, το οποίο θα μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του ατόμου ή της οικογένειας αντίστοιχα, ή εναλλακτικά κάλυψη εξόδων επισκευής υφιστάμενης κατοικίας. Επίσης, προβλέπεται κατά περίπτωση η κάλυψη δαπανών οικοσκευής και λογαριασμών ΔΕΚΟ, καθώς και η κάλυψη καθημερινών αναγκών, όπως διατροφής και μετακίνησης.
Για τον δεύτερο πυλώνα προβλέπεται η πληρωμή νομίμων τακτικών μηνιαίων αποδοχών, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών ωφελούμενων του έργου για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.
Πιο συγκεκριμένα, 61 Πειραιώτες που έχουν ανάγκη επωφελήθηκαν από το πρόγραμμα: Έγιναν 31 μισθωτήρια κατοικίας και 2 συμβάσεις για την κάλυψη των εξόδων επισκευής υφιστάμενης κατοικίας για 61 συνολικά άτομα. Επίσης, αγοράστηκαν οικοσκευές για 24 νοικοκυριά που αποτελούνται συνολικά από 43 άτομα. Επιπλέον, καλύπτονται οι μηνιαίες δαπάνες σίτισης για 20 νοικοκυριά που αποτελούνται από 40 άτομα. Τέλος, 16 ωφελούμενοι βρήκαν εργασία μέσω του προγράμματος.
Το Έργο «Εστία και Εργασία» υλοποιείται με τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ», βάσει της με Αρ. Πρωτ.: Δ28/οικ. 31354/2352, από 15/09/2014 Πρόσκλησης Δικαιούχων στο πλαίσιο των Δράσεων Στέγασης, Σίτισης και Κοινωνικής Φροντίδας για τους Αστέγους, του άρθρου 29 του ν. 4052/12, όπως ισχύει, με ΑΔΑ: 6ΒΝΛΛ-ΣΨΚ. Χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους του υπουργείου Εργασίας με ενδιάμεσο φορέα υλοποίησης το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ). Το έργο ξεκίνησε στις 15-9-2015 και θα ολοκληρωθεί στις 31-12-2016.
loading...

ΚΟΙΝΩΝΙΑ Ζάκυνθος: Σέρβοι μέθυσαν και μαστίγωσαν υπάλληλο στο Λαγανά.

Μέθυσαν και τα έκαναν «γης Μαδιάμ» τέσσερις Σέρβοι τουρίστες σε ένα μπαρ στην περιοχή του Λαγανά στην Ζάκυνθο και, σαν να μην έφτανε αυτό, τραυμάτισαν έναν Βρετανό υπάλληλο του καταστήματος... μαστιγώνοντάς τον (!) με την μεταλλική αγκράφα μιας ζώνης!
Κανείς δεν ξέρει ποια ήταν η αφορμή για να γίνει... χαμός στο νυχτερινό μαγαζί. Εντελώς ξαφνικά, οι τέσσερις Σέρβοι ηλικίας 26, 22, 23 και 36 χρόνων άρχισαν να καταστρέφουν ό,τι βρήκαν μπροστά τους και, όταν ο 31χρονος Βρετανός σερβιτόρος προσπάθησε να τους εμποδίσει, τον χτύπησαν με γροθιές και με τη ζώνη προκαλώντας του τραύματα σε διάφορα σημεία του σώματός του!
Για το μακελειό ενημερώθηκαν αστυνομικοί του τμήματος Λαγανά και της Ο.Π.Κ.Ε., που έφτασαν αμέσως στο μπαρ και πέρασαν χειροπέδες στους τέσσερις αλλοδαπούς, οι οποίοι οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ζακύνθου κατηγορούμενοι για φθορά ξένης ιδιοκτησίας και επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία.
loading...

ΟΧΙ στους Έλληνες αστέγους είπαν οι λαθρολάγνοι της Δούρου: Μόνο η Ελληνική Αυγή στήριξε την πρωτοβουλία κατοίκων του Βοτανικού για δημιουργία εστίας αλληλεγγύης στην Ιερά Οδό 114.

Στην πρόσφατη συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου Αττικής, η "Ελληνική Αυγή για την Αττική'' έφερε ψήφισμα συμπαράστασης και έμπρακτης στήριξης προς την προσπάθεια που ξεκίνησαν κάτοικοι της περιοχής του Βοτανικού και τρεις σύλλογοι προς στήριξη των αναξιοπαθούντων Ελλήνων.
Πρόκειται για μία αξιέπαινη πρωτοβουλία που αφορά στέγαση και σίτιση Ελλήνων συμπολιτών μας που πλήττονται από τις συνέπειες την ανθελληνικής μνημονιακής πολιτικής στο κτίριο επί της Ιεράς Οδού 114 στον Βοτανικό χωρίς καμία στήριξη από την πολιτεία.
Η προσπάθεια της παράταξης μας έπεσε στο κενό και μάλιστα απορρίφθηκε ομόφωνα από όλες τις παρατάξεις του "συνταγματικού τόξου" την ίδια στιγμή που και η περιφέρεια Αττικής παρέχει κατ' εξακολούθηση προκλητικά προνόμια στους λαθρομετανάστες που έχουν κατακλύσει την πατρίδα μας!
Ακολουθεί το σχετικό κείμενο:
Θέμα: «Ψήφισμα και λήψη απόφασης για την στέγαση και σίτιση αναξιοπαθούντων Ελλήνων στο κτίριο της Ιεράς Οδού 114 στον Βοτανικό»
Προς : Πρόεδρο περιφερειακού συμβουλίου, κα Περιφερειάρχη, όλες τις παρατάξεις
Όπως είναι ήδη γνωστό στο κτίριο της Ιεράς Οδού 114 στον Βοτανικό, έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετές ημέρες προσπάθεια κατοίκων της περιοχής και τριών τουλάχιστον συλλόγων προκειμένου να δημιουργηθεί χώρος στέγασης και σίτισης Ελλήνων αναξιοπαθούντων οι οποίοι έχουν υποστεί τις συνέπειες των λεγόμενων μνημονιακών πολιτικών.
Πρόκειται για μία αξιέπαινη προσπάθεια η οποία αποδίδει καρπούς αφού στεγάζονται ήδη συμπολίτες μας εκεί ενώ καθημερινά σιτίζονται δεκάδες Έλληνες χωρίς σημειωτέων να υπάρχει καμία έμπρακτη συμπαράσταση από την πολιτεία.
Ζητάμε από το περιφερειακό συμβούλιο Αττικής να δηλώσει την συμπαράσταση του σε αυτή την ανθρωπιστική προσπάθεια και αντίστοιχα την περιφερειακή αρχή να συνδράμει με κάθε δυνατό τρόπο στην υλική υποστήριξη αυτής της ενέργειας.
«Ελληνική Αυγή για την Αττική»

loading...

Σαν σήμερα πριν 20 χρόνια ο θρίαμβος του Νίκου Κακλαμανάκη στους Ολυμπιακούς Αγώνες (vid)

Φτάνει λίγο πριν το τερματισμό…. Μια τελευταία κλεφτά ματιά πίσω του… Δεν τον φτάνουν… Τερματίζει αλλά δεν σταματά. Συνεχίζει για λίγα μέτρα, ώσπου σηκώνει τη γροθιά του στον αέρα, βγάζει μια κραυγή και βουτά στη θάλασσα.
Ο Νίκος Κακλαμανάκης, ο Έλληνας πρωταθλητής του windsurf μόλις είχε κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα κάνοντας περήφανους όλους τους Έλληνες.
Μια επιτυχία που σημειώθηκε σήμερα πριν από 20 χρόνια ακριβώς με τον Κακλαμανάκη να στέλνει το δικό του μήνυμα μέσω facebook στους Έλληνες αλλά και στους αθλητές μας που βρίσκονται στο Ρίο:
«Γεια σας περήφανοι έλληνες…
Σαν χθες, 20 χρόνια πριν κατέκτησα το Χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο στην Ατλάντα το 1996. Σήμερα, θέλω να εμπνεύσω τους περήφανους και πονεμένους Ελληνες να τολμούν τα όνειρά τους ακόμη και κάτω από αντίξοες συνθήκες χωρίς να διαπραγματεύονται τις αξίες τους και να ευχηθώ καλή επιτυχία στην Ολυμπιακή μας Ομάδα στο Ρίο.
Ότι αξίζει περιλαμβάνει πόνο.
Προσπαθείς, υπομένεις και επιμένεις για να συναντήσεις τα όνειρά σου!»

loading...

Συμπατριώτισσες και Συμπατριώτες καλησπέρα σας.Οι στρατιές μεταναστών,είτε είναι πρόσφυγες.....

Συμπατριώτισσες και Συμπατριώτες καλησπέρα σας.Οι στρατιές μεταναστών,είτε είναι πρόσφυγες,είτε είναι παράνομα εισαχθέντες στην πατρίδα μας,
μια απο τις συνέπειες,σε μεγάλο βάθος χρόνου είναι ο εξλαμισμός της ευρώπης και αλλοίωσης του DNA,συμπεριλαμβανωμένης και της πατρίδας μας,
ο λαός μας έχει ενα μεγάλο ατού,οι συμπατριώτισσες μας είναι παραπάνω αριθμητικά απο τους άντρες,οπότε δεν ΖΕΥΓΑΡΩΝΟΥΜΕ σε ΚΑΜΙΑ περίπτωση
με καμία γυναίκα μη Ελληνίδα.
ΔΕΝ ΑΛΛΟΙΩΝΟΥΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ DNA,ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΘΟΥΜΕ ΣΑΝ ΕΘΝΟΣ!!!

loading...

Σάββατο, 30 Ιουλίου 2016

Ο Νότης Μαριάς κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για προσφυγικό.Βίντεο.

loading...

Ο τζάμπας ζει! και ΔΩΡΕΑΝ δικηγόροι για τα «ΠΡΟΣΦΥΓΑΚΙΑ»!                                            Ένα μνημόνιο συνεργασίας για δωρεάν νομική βοήθεια σε «προσφυγάκια υπέγραψαν ο αναπληρωτής υπουργός Λαθρομετανάστευσης Μουζάλας με το Συμβούλιο Δικηγορικών Συλλόγων της Ευρώπης (CCBE) και την Ένωση Γερμανικών Δικηγορικών Συλλόγων (DAV).  
Το πρόγραμμα αφορά κατ’ αρχάς όσους είναι στα hot spots της Λέσβου και περιλαμβάνει δικηγόρους – ελεύθερους επαγγελματίες οι οποίοι χρηματοδοτούνται από τις εθνικές αντιπροσωπείες τους στη CCBE.
Διαμονή τζάμπα! Φαί τζάμπα! Μετακινήσεις τζάμπα! Ιατρική παρακολούθηση τζάμπα! Τώρα και δικηγόροι τζάμπα!
Συμπέρασμα: αυτά που λένε κάποιοι… κακοήθεις, ότι ο τζάμπας πέθανε, είναι… διαδόσεις. Ο τζάμπας ζει, αλλά μόνο για τα «προσφυγάκια». Γιατί εμείς οι Έλληνες, σε λίγο θα πληρώνουμε ακόμα και τον αέρα που αναπνέουμε!
loading...

Κασιδιάρης σε Τραπεζίτη - Θα πας Φυλακή για τα Δάνεια σε ΝΔ-ΠΑΣΟΚ.Βίντεο.

loading...

Νότης Μαριάς: Να αποζημιώσει η τρόικα την Ελλάδα για τα εγκληματικά λάθη του ΔΝΤ.

 Να αποζημιώσει η τρόικα την Ελλάδα για τα εγκληματικά λάθη του ΔΝΤ ζήτησε σε χθεσινή συνέντευξή του στο Κανάλι Ένα Λαμίας ο Ανεξάρτητος Ευρωβουλευτής, Καθηγητής Νότης Μαριάς.
Όπως επισήμανε ο Έλληνας Ανεξάρτητος Ευρωβουλευτής το γεγονός ότι στην Έκθεση του Ανεξάρτητου Γραφείου Αξιολόγησης του Ταμείου  (Independent Evaluation Office – IEO) συνομολογούνται τα εγκληματικά λάθη του ΔΝΤ που οδήγησαν στην πλήρη αποτυχία του πρώτου μνημονίου που εφαρμόστηκε στην Ελλάδα, επιβεβαιώνει αυτά τα οποία έχουμε ήδη πει από το 2010 ότι δηλαδή η Ελλάδα αποτέλεσε το πειραματόζωο της ΕΕ και του ΔΝΤ που με την πολιτική της τρόικας κατέστρεψαν την οικονομία της χώρας και γέμισαν την Πατρίδα μας με στρατιές φτωχών και ανέργων.
Επιπλέον, συνέχισε ο Νότης Μαριάς η Ελληνική πλευρά οφείλει επιτέλους όπως άλλωστε έχουμε προτείνει εδώ και χρόνια να συγκροτήσει το φάκελο της ζημιάς που προκάλεσαν τα μνημόνια και η οποία ανέρχεται σε εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία η τρόικα οφείλει να καταβάλλει στην Πατρίδα μας.
Αυτό άλλωστε είχε ήδη προτείνει για άλλη μια φορά από τις αρχές του 2015 ο Νότης Μαριάς πλην όμως η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ αντί να διεκδικήσει αποζημιώσεις από την τρόικα για την καταστροφική της πολιτική και την ανθρωπιστική κρίση που προκάλεσε στην Ελλάδα δεν τόλμησε ούτε τότε αλλά ούτε και τώρα να πει κουβέντα για την άμεση καταβολή αποζημιώσεων από την τρόικα
Επισημαίνεται ότι το ζήτημα της αποζημίωσης της Πατρίδας μας από την τρόικα έχει θέσει επανειλημμένα ο Νότης Μαριάς τόσο στη Βουλή όσο και στην Ευρωβουλή με συνεχείς του παρεμβάσεις ενώ ήδη από τον Ιανουάριο του 2014 έγινε δεκτή από την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης τροπολογία του Νότη Μαριά για την άρση ασυλίας της τρόικας προκειμένου να ασκηθούν ποινικές διώξεις κατά των τροικανών. (http://notismarias.gr/)
Επισυνάπτονται σχετικές δηλώσεις του Νότη Μαριά στο Κανάλι Ένα Λαμίας στις 29/7/2016.

loading...

Κάτοχοι κάρτας ανεργίας! Δείτε τι δικαιούστε…

Μέριμνα για όλους τους άνεργους, έχει λάβει η ελληνική πολιτεία.με την ισχύ του Ν.4331/2015 (άρθρο 77), κυρώθηκε η υπ’ Αριθμ. Οικ. Α-40580/3128 /30.06.2015 ΚΥΑ για την δωρεάν μετακίνηση των ανέργων με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς αρμοδιότητας ΟΑΣΑ.

Ο νόμος δηλώνει ρητά τα εξής :
Οι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ απαλλάσσονται της καταβολής κομίστρου στα δημόσια μέσα μαζικής μεταφοράς του δικτύου ΟΑΣΑ (περιλαμβανομένων και των γραμμών του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών).
Οι ελεγκτικές Υπηρεσίες των Συγκοινωνιών Αθηνών, αποδέχονται την επίδειξη οιουδήποτε αποδεικτικού ταυτότητας που φέρει φωτογραφία (Δελτίο Αστ. Ταυτότητας, Διαβατήριο, Δίπλωμα οδήγησης, Βιβλιάριο ασφ. Φορέα) καθώς και πρόσφατη βεβαίωση ανεργίας (που έχει ισχύ 30 ημέρες από την έκδοσή της), η οποία ανανεώνεται και μέσω ΚΕΠ, συνοδευόμενη από την ισχύουσα κάρτα ανεργίας, αμφοτέρων εκδοθέντων από τον ΟΑΕΔ.
Επισημαίνεται ότι γίνονται δεκτές και οι βεβαιώσεις ανεργίας που έχουν εκδοθεί από το διαδίκτυο από πιστοποιημένους χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΟΑΕΔ.
Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest
loading...

Τα μυστικά που δεν θέλει να μάθετε η βιομηχανία των fast food.

ΔΥΣΠΕΠΤΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ Αυτά που θα σας αποκαλύψουμε θα δυσκολευθείτε να τα «καταπιείτε».

ΤΑ MCDONALD’S ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ
Στις ΗΠΑ τα McDonald’s παραδέχονται ότι χρησιμοποιούν γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα σε κάποια από τα πιάτα τους και ειδικά «προϊόντα που προέρχονται από το καλαμπόκι, τη σόγια και το λάδι canola.” Στην Αγγλία η εταιρεία ισχυρίζεται ότι δεν χρησιμοποιεί ΓΤ προϊόντα καθώς και στη Γαλλία και τη Ρωσία όπου τα εν λόγω τρόφιμα έχουν απαγορευθεί.
ΤΙ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΕΝΑ BURGER;
Σύμφωνα με το βιβλίο του Eric Schlosser που κυκλοφόρησε το 2001, «Το έθνος των Fast Food» ένα κλασικό μπέργκερ από fast food μπορεί να περιέχει κρέας από δεκάδες ή και εκατοντάδες μοσχάρια αυξάνοντας τον κίνδυνο να μπουν στην τροφική αλυσίδα παθογόνα όπως ο E. coli.
ΟΙ ΥΓΙΕΙΝΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΟΣΟ ΥΓΙΕΙΝΕΣ
Το 2012, ένας πρώην εργαζόμενος στα McDonald’s δημοσίευσε στο Reddit ότι τα πιο υγιεινά γεύματα όπως το ψητό κοτόπουλο παραδείγματος χάρη δεν έχουν μεγάλη ζήτηση και γι’ αυτό το λόγο μπορεί να παραμείνουν εκτεθειμένα στο θερμοθάλαμο επί ώρες. Εάν αυτό δεν αρκεί για να σας σοκάρει ίσως θα έπρεπε να προσθέσουμε ότι το «υγιεινό» ψητό κοτόπουλο αλείφεται με βούτυρο ή λάδι για να μην κολλάει στη ψηστιέρα και για να έχει καλύτερη γεύση.
ΜΗΝ ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΕΤΕ ΣΑΛΑΤΑ ΕΑΝ ΚΑΝΕΤΕ ΔΙΑΙΤΑ
ΟΙ σαλάτες μπορεί να έχουν όσες θερμίδες έχει κι ένα μπέργκερ. Για παράδειγμα η σαλάτα με κοτόπουλο και μπέικον του McDonald’s στην Αγγλία περιέχει 302 θερμίδες και 15 γρ. λίπος, περισσότερο δηλαδή από ένα τσιζμπέργκερ (301 θερμίδες και 12 γρ. λίπος). Στις ΗΠΑ μια σαλάτα με κοτόπουλο περιέχει 310 θερμίδες και 14γρ. λίπος, 40 μόνο θερμίδες και 1 γρ. λίπος λιγότερο από ένα μπέργκερ με σος μπάρμπεκιου.
ΤΑ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΠΕΡΓΚΕΡ…
Τα σάντουιτς μπορεί να περιέχουν εξίσουν πολλές θερμίδες και κορεσμένα λίπη όσο τα μπέργκερ και οι πατάτες μαζί. Ένα σάντουιτς με κοτόπουλο και μπέικον για παράδειγμα περιέχει 610 θερμίδες και 30 γρ. λίπος, περίπου όσο ένα μπέργκερ και μια μεσαία μερίδα πατάτες (640 θερμίδες και 27 γρ. λίπος).
…ΚΑΙ ΟΙ ΠΙΤΣΕΣ ΕΙΝΑΙ ΜΑΛΛΟΝ ΑΚΟΜΗ ΧΕΙΡΟΤΕΡΕΣ
Στις ΗΠΑ, η μεγάλη πίτσα meat lover του Pizza Hut περιέχει 450 θερμίδες και 26 γρ. λίπος το κομμάτι, με άλλα λόγια κάθε πίτσα έχει 3.600 θερμίδες και 208 γρ. λίπος! Η ίδια πίτσα με βάση thin ‘n’ crispy είναι λίγο καλύτερη αλλά και πάλι περιέχει 1.280 θερμίδες και 72 γρ. λίπος.
ΕΑΝ ΕΧΕΙ ΟΥΡΑ ΤΟΤΕ ΤΟ ΦΑΓΗΤΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΑΛΛΟΝ ΠΙΟ ΦΡΕΣΚΟ
Η καλύτερη ώρα για να παραγγείλετε από fast food είναι μεταξύ 11 π.μ. και 1 μ.μ. ή 6μ.μ. και 8μ.μ. Τις ώρες αιχμής είναι πιθανότερο να φάτε φρέσκο φαγητό για ευνόητους λόγους.
ΤΑ ΜΑΥΡΑ ΣΗΜΑΔΙΑ ΤΗΣ ΨΗΣΤΙΕΡΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΑΛΗΘΙΝΑ
Σας έχει τύχει ποτέ να πάρετε ένα μπέργκερ που υποτίθεται ότι ψήνεται στη σχάρα αλλά εσείς παρατηρήσατε ότι στην πραγματικότητα ψήνεται σε μια επίπεδη εστία; Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Food Republic τα σημάδια της σχάρας δεν είναι αληθινά, ζωγραφίζονται με το χέρι με ειδική βαφή για τρόφιμα πριν το ψήσιμο.
ΖΗΤΗΣΤΕ ΑΝΑΛΑΤΕΣ ΠΑΤΑΤΕΣ
Εάν σας αρέσουν οι φρέσκιες τηγανιτές πατάτες, ζητήστε να σας δώσουν ανάλατες. Επειδή οι πατάτες αλατίζονται μόλις ψηθούν θα αναγκαστούν να φτιάξουν φρέσκιες. Στη συνέχεια μπορείτε να προσθέσετε εσείς το αλάτι ή το πιπέρι που θέλετε.
ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΒΛΕΠΕΤΕ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΚΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΕΤΕ
Αυτά τα ζουμερά και πλούσια μπέργκερ βρίσκονται εκεί μόνο για διαφημιστικούς λόγους. Προκειμένου να φαίνονται τόσο θελκτικά οι ειδικοί χρησιμοποιούν διάφορα τεχνάσματα όπως ξυλάκια από σουβλάκια για να στέκονται πιο όρθια και το σουσάμι στη σωστή θέση κολλημένο με τσιμπιδάκι.
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΟΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΤΟ DRIVE THRU ΓΙΑ ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
Η πολιτική των εστιατορίων αυτών απαιτεί τη γρηγορότερη εξυπηρέτηση των πελατών που περνούν από το drive-thru, συνήθως μέσα σε δύο λεπτά.
ΧΑΜΗΛΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΥΝ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
Το 2013, η εφημερίδα Guardian στην Αγγλία ανέφερε ότι το 90% των εργαζομένων στα McDonald’s υπογράφουν συμβάσεις που εξυπηρετούν τον εργοδότη προσφέροντας ευελιξία ωραρίου και καμία εξασφάλιση για τον εργαζόμενο. Στις ΗΠΑ, μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Fast Food Forward που μάχεται για τα δικαιώματα των εργαζομένων σε χώρους εστίασης τον Απρίλιο του 2013 ανέφερε ότι περίπου το 84% των εργαζομένων σε αλυσίδες fast food στη Νέα Υόρκη πληρώνονται με λιγότερα από το νόμιμο ελάχιστο.
ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ
Σύμφωνα με άρθρο στο Forbes πολλές αλυσίδες fast food προσθέτουν διάφορα πρόσθετα ακόμα και στα πιο απλά συστατικά. Το χειρότερο μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να είναι ένα αθώο φαινομενικά αυγό σε σάντουιτς όπου εκεί μαζί με το ολόκληρο αυγό χρησιμοποιείται και ένα «μείγμα αυγού» που περιέχει πολλές χρωστικές, ενισχυτικά γεύσης και συντηρητικά όπως η προπυλενογλυκόλη,
που τη χρησιμοποιούμε και στα αντιψυκτικά και στα αποσμητικά.
ΤΑ ΣΟΥΠΕΡ ΜΕΓΕΘΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΟΣΟ ΣΟΥΠΕΡ
Μπορεί να έχετε την εντύπωση ότι κερδίζετε χρήματα όταν επιλέγετε τη μεγάλη μερίδα αλλά οι μεγαλύτερες ποσότητες δεν κοστίζουν και τίποτα το σημαντικό στις εταιρείες έτοιμου φαγητού. Εμάς όμως μας στοιχίζει στην υγεία. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Αρχής Βιολογικών Τροφίμων, τα τελευταία 40 χρόνια οι ποσότητες των αναψυκτικών έχουν μεγαλώσει από τα 200 γρ. στα 900 και οι τηγανιτές πατάτες έχουν τριπλασιαστεί φθάνοντας τα 150 γρ. Την ίδια περίοδο ο διαβήτης και οι καρδιοπάθειες έχουν αυξηθεί δραματικά.
ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΤΑ ΧΥΜΑ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ
Το 2013, στην αμερικανική εκπομπή του Dr Oz αναφέρθηκε ότι τα πιο βρώμικα σημεία σε ένα εστιατόριο είναι τα μηχανήματα που διανέμουν χύμα αναψυκτικά. Γεγονός που επιβεβαίωσε και ο Dr Sean O’Keefe ο οποίος συμφώνησε ότι τα βακτήρια και τα μικρόβια αναπτύσσονται σε περιβάλλον πλούσιο σε ζάχαρη, πάγο και αέρα. Και μόνο αυτό καθιστά τα μηχανήματα αυτά, τα οποία δεν καθαρίζονται εύκολα, εστίες μολύνσεων.
ΜΗΝ ΕΙΣΤΕ ΚΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΥΣ
Το 2013, στην αμερικανική εκπομπή του Dr Oz μάθαμε επίσης ότι τα μηχανήματα και οι συσκευές στα εστιατόρια αυτά καθαρίζονται με ισχυρότατα χημικά καθαριστικά τα οποία παραμένουν εκεί και τα οποία ενδεχομένως να περιλαμβάνονται στο πρωϊνό σας.
ΟΙ ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΟΥ MCDONALD’S ΕΙΝΑΙ ΠΑΤΑΤΕΣ, ΣΩΣΤΑ;
Λάθος, λέει η ιστοσελίδα CNBC και εξηγεί ότι περιέχουν περίπου 19 συστατικά όπως ένα χημικό για να μη φουσκώνει και πιτσιλάει το λάδι στη φριτέζα, δεξτρόζη (ένα είδος ζάχαρης) και πυροφωσφορικό οξύ νατρίου το οποίο είναι γνωστό ότι προκαλεί φλεγμονές στο σώμα.
ΚΑΘΕ ΘΕΡΜΙΔΑ ΜΕΤΡΑΕΙ
Σύμφωνα με μια έρευνα του 2013 που δημοσιεύθηκε στο Βρετανικό Ιατρικό Περιοδικό ένα μέσο γεύμα για ενήλικες περιέχει περίπου 836 θερμίδες. Αυτό είναι περίπου 175 περισσότερες θερμίδες από όσες πίστευαν οι ίδιοι οι ενήλικες ότι κατανάλωναν. Οι έφηβοι τείνουν να πέφτουν ακόμη πιο έξω, καθώς όταν ρωτήθηκαν ανακάλυψαν ότι πίστευαν ότι το γεύμα τους περιείχε 259 θερμίδες λιγότερες από ότι στην πραγματικότητα. Οι άνδρες θα πρέπει να καταναλώνουν περίπου 2.500 θερμίδες την ημέρα και οι γυναίκες 2.000.
ΟΙ TOP ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΠΙΤΣΑΣ ΠΙΕΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
Σε άρθρο του περιοδικού Men’s Health το 2010 αναφέρθηκε ότι η εταιρεία Leprino Foods, η οποία προμηθεύει τυρί στο Pizza Hut και στα Domino’s, “πρέπει να αγοράσει το 5 με 7 τοις εκατό της συνολικής παραγωγής γάλακτος της Αμερικής για τη μοτσαρέλα που χρειάζεται» να πουλήσει στις εταιρείες αυτές, πράγμα που σημαίνει ότι «μία στις 20 αγελάδες στην Αμερική πρέπει να παράγει γάλα αποκλειστικά για τη μοτσαρέλα του Leprino”. Με αυτό τον τρόπο «οι παραγωγοί γάλακτος βρίσκονται κολλημένοι στον τοίχο».
Η ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΖΑΧΑΡΗ ΕΙΝΑΙ ΚΟΛΟΣΣΙΑΙΑ…
Η μέση προτεινόμενη κατανάλωση ζάχαρης για τους ενήλικες είναι τα 37,9 γρ. (περίπου 9 κουταλάκια) για τους άντρες και 25 γρ. (6 κουταλάκια) για τις γυναίκες. Το milkshake φράουλα του McDonald’s στις ΗΠΑ περιέχει 79 γρ. ζάχαρη, σχεδόν 20 κουταλάκια, σχεδόν η διπλάσια ποσότητα από την προτεινόμενη.
…ΚΙ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΜΥΡΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΖΑΧΑΡΗ
Ακόμη και οι αλμυρές επιλογές περιέχουν ζάχαρη. Ένα μπέργκερ των McDonald’s με τυρί περιέχει 10 γρ. ζάχαρη, η σαλάτα με κοτόπουλο περιέχει 12 γρ. ζάχαρη. Το δε πρωϊνό εάν επιλέξετε κάτι «υγιεινό» όπως βρώμη με φρούτα παραδείγματος χάρη τότε θα καταναλώσετε μαζί και 32 γρ. (8 κουταλάκια) ζάχαρη.
ΟΙ ΑΛΥΣΙΔΕΣ FAST FOOD ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ…
Οι έρευνες δείχνουν ότι οι διατροφικές συνήθειες ξεκινούν από την παιδική ηλικία κι ότι τα παιδιά βομβαρδίζονται με διαφημίσεις από αλυσίδες fast food από μικρή ηλικία ακόμη παρά τις όποιες εκστρατείες ενημέρωσης που προσπαθούν να το καταπολεμήσουν αυτό. Στις ΗΠΑ το 10% των παραγγελιών είναι παιδικά γεύματα ενώ η εταιρεία επωφελείται κι από αυτά που παραγγέλνουν οι γονείς. Σύμφωνα με έκθεση της Technomic το 80-87% των παιδιών χαίρεται όταν παίρνει δωράκι με το φαγητό του, γεγονός που αποδεικνύει την επιτυχία του κόλπου αυτού.
…ΚΑΙ ΤΑ ΤΑΙΖΟΥΝ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ ΠΟΛΛΗ ΖΑΧΑΡΗ
Η μέγιστη επιτρεπόμενη ποσότητα ζάχαρης σε ημερήσια βάση για τα παιδιά είναι 3 με 6 κουταλάκια του γλυκού και για τους έφηβους 8. Παρόλα αυτά ένα Happy Meal με τσιζμπέργκερ, μια μικρή μερίδα πατάτες και μια μικρή κόκα κόλα περιέχουν 11,5 κουταλάκια ζαχαρη. Ακόμη κι εάν δεν πάρετε αναψυκτικό και επιλέξετε άπαχο γάλα το γεύμα αυτό εξακολουθεί να περιέχει σχεδόν 5 κουταλάκια ζάχαρη. Ένα μικρό milkshake σοκολάτα περιέχει πολύ περισσότερη ζάχαρη από την επιτρεπόμενη για τα παιδιά.
ΘΑ ΠΑΤΕ KFC; ΔΕΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΗ ΣΑΛΤΣΑ;
Σύμφωνα με ντοκιμαντέρ του BBC που προβλήθηκε το 2015 το γνωστό μας KFC άφηνε κομματάκια κοτόπουλου επί πέντε ημέρες μέσα στη σάλτσα. Αφού χρησιμοποιηθεί το ίδιο κραμβέλαιο πέντε φορές για το τηγάνι στη συνέχεια τα υπολείμματα από το κοτόπουλο που μένουν στη φριτέζα προστίθενται στη σάλτσα.
ΒΡΩΜΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΒΡΩΜΑ ΚΑΙ ΠΙΣΩ
Τα περισσότερα εστιατόρια fast food είναι franchise γεγονός το οποίο σημαίνει ότι διαφέρουν σημαντικά σε προσωπικό και καθαριότητα. Εάν επισκεφθείτε την τουαλέτα και δείτε ότι δεν είναι καθαρή τότε μην περιμένετε κάτι διαφορετικό στις κουζίνες.
ΤΑ FAST FOOD ΠΕΤΟΥΝ ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΦΑΓΗΤΟ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ
Σύμφωνα με μια έρευνα του Πανεπιστημίου της Αριζόνα που πραγματοποιήθηκε το 2005, τα fast food πετούν το 9,55% του φαγητού σε σύγκριση με το 3,11% άλλων εστιατορίων. Η ιστοσελίδα End Food Waste Now αναφέρει ότι κάθε μέρα πετιούνται τόνοι τρόφιμα από τις αλυσίδες fast food στις ΗΠΑ.
Facebook Twitter Google+ 
loading...

Αυτός είναι ο 48χρονος που εξέδιδε την 14χρονη στην Καλλιθέα.

«Δίνονται στη δημοσιότητα, κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, τα στοιχεία ταυτότητας, οι φωτογραφίες καθώς και η ασκηθείσα ποινική δίωξη, σε βάρος 48χρονου ημεδαπού, ο οποίος συνελήφθη στις 8-7-2016 στο Μεταξουργείο, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Αχαρνών και του Τμήματος Ασφαλείας Άνω Λιοσίων», αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ και συνεχίζει:
«Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για τις πράξεις της συγκρότησης και διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης προς τέλεση πλειόνων εγκλημάτων αρπαγής ανηλίκων, της αρπαγής ανηλίκου με σκοπό τη μεταχείριση του ανηλίκου σε ανήθικες ασχολίες, της μαστροπείας ανηλίκων κάτω των 15 ετών, της κατοχής υλικού παιδικής πορνογραφίας, της διευκόλυνσης ακολασίας άλλων από κερδοσκοπία, της λαθρεμπορίας και της παράνομης κατοχής τερματικού εξοπλισμού.
Συγκεκριμένα πρόκειται για τον:
ΒΑΛΚΑΝΟ Αθανάσιο του Βασιλείου και της Ελευθερίας, γεν. το 1968 στη Λαμία».
H ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΒΑΝ
«Εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Αχαρνών και το Τμήμα Ασφαλείας Άνω Λιοσίων, εγκληματική ομάδα τα μέλη της οποίας εξωθούσαν στην πορνεία γυναίκες μεταξύ των οποίων και μία ανήλικη.
Συνελήφθησαν μετά από συντονισμένη επιχείρηση στην Καλλιθέα και το Μεταξουργείο, έξι (6) ημεδαποί, μέλη της σπείρας. Πρόκειται για τέσσερις (4) άνδρες ηλικίας 19, 40, 47 και 48 ετών και δύο (2) γυναίκες ηλικίας 23 και 50 ετών.
Σε βάρος τους σχηματίσθηκε ποινική δικογραφία για τα αδικήματα της σύστασης και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της μαστροπεία και της σωματεμπορίας.
Ειδικότερα, μετά από έρευνα για τη δράση εγκληματικής ομάδας, τα μέλη της οποίας εξωθούσαν στην πορνεία γυναίκες , αστυνομικοί των ανωτέρω Υπηρεσιών κανόνισαν ραντεβού, σε διαμέρισμα – οίκο ανοχής ιδιοκτησίας του 48χρονου και της 50χρονης, στην Καλλιθέα.
Εντός του διαμερίσματος, εντοπίσθηκε η ανήλικη, ενώ επίσης βρέθηκαν να εργάζονται η 23χρονη και άλλα δύο (2) μέλη της σπείρας τα οποία και συνελήφθησαν.
Από την έρευνα σε χώρους και οικίες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ηλεκτρονικοί υπολογιστές με πορνογραφικό υλικό, το χρηματικό ποσό των -260- ευρώ, κινητά τηλέφωνα καθώς και εκτυπωμένο φωτογραφικό υλικό στο οποίο απεικονίζονταν η ανήλικη, προερχόμενο από λογαριασμό σε ιστοσελίδα μέσου κοινωνικής δικτύωσης, μέσω του οποίου οι δράστες επικοινωνούσαν με τους πελάτες.
Οι συλληφθέντες, οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών ο οποίος τους παρέπεμψε σε Τακτικό Ανακριτή».

loading...

Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2016

Ποιοί είναι οι δικαιούχοι δωρεάν φαρμάκων από 1η Αυγούστου.

Η Δευτέρα 1η Αυγούστου 2016 ορίζεται ως η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων για τους δικαιούχους δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο «Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης των ανασφάλιστων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας», που απέστειλε στους Δήμους όλης της χώρας η αναπληρώτρια υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου, γνωστοποιείται η διαδικασία χορήγησης στους δικαιούχους δωρεάν φαρμάκων.

Με τη νέα ρύθμιση, η πρόσβαση των δικαιούχων σε ιατρική και νοσηλευτική περίθαλψη στις υπηρεσίες του ΕΣΥ, γίνεται απευθείας με τη χρήση του ΑΜΚΑ ή με τη χρήση της κάρτας υγειονομικής περίθαλψης αλλοδαπού. Η πρόσβαση σε φαρμακευτική περίθαλψη γίνεται, επίσης, απευθείας σε ιδιωτικά φαρμακεία, σύμφωνα -καταρχήν- με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 παρ. 1, δηλαδή με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τους ασφαλισμένους.

Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, στις υπηρεσίες απονέμονται οι εξής αρμοδιότητες:

Η εξέταση αιτήσεων ανασφάλιστων ατόμων, συμπεριλαμβανομένων των οφειλετών των ασφαλιστικών ταμείων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, ανεξαρτήτως ιθαγένειας, αποκλειστικά για την έκδοση απόφασης παροχής δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης, χωρίς ποσοστό συμμετοχής.

Δεν εκδίδονται πλέον βιβλιάρια ή πιστοποιητικά κοινωνικής προστασίας. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κατοχή ΑΜΚΑ και νομιμοποιητικών εγγράφων διαμονής, καθώς και οποιοδήποτε πρόσφορο αποδεικτικό κατοικίας στο Δήμο ή στο Δήμο στον οποίο η υπηρεσία παρέχει διοικητική υποστήριξη για την εφαρμογή του προγράμματος.

Διαδικασία ελέγχου για τους δικαιούχους:

– Άτομα με οποιοδήποτε ποσοστό αναπηρίας κάτω από 67%.

– Χρόνια πάσχοντες, (όσες παθήσεις αναφέρονται αποκλειστικά στην ΚΥΑ 31102/1870/2013 ΦΕΚ2906 τ.Β).

– Κάτοχοι βιβλιαρίου ανασφαλίστου σε ισχύ την 04-04-2016 και τα μέλη των οικογενειών τους (σύζυγος και εξαρτώμενα τέκνα).

– Αιτούντες βιβλιάριο ανασφαλίστου έως την 04-04-2016, των οποίων η αίτηση εκκρεμεί και τα μέλη των οικογενειών τους (σύζυγος και εξαρτώμενα τέκνα).

Για τους ανωτέρω ο έλεγχος αφορά:

α. Στην υπαγωγή ή μη στις αναφερόμενες κατηγορίες δικαιούχων, μέσω του ελέγχου του αντίστοιχου προβλεπόμενου στην ΚΥΑ δικαιολογητικού εγγράφου. Για την κατηγορία των κατόχων βιβλιαρίου ανασφαλίστου, το βιβλιάριο θα πρέπει να ήταν απαραιτήτως σε ισχύ την 04-04-2016, ανεξαρτήτως του χρόνου που θα αιτηθεί στην υπηρεσία την παροχή δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης. Περιλαμβάνονται επιπλέον, όσοι είχαν καταθέσει αίτηση έως την 04-04-2016 για έκδοση ή θεώρηση, (ανεξάρτητα της ημερομηνίας που είχε λήξει το προηγούμενο) βιβλιαρίου ανασφαλίστου για την οποία δεν είχε εκδοθεί απόφαση. Για τους κατόχους/αιτούντες βιβλιάριο, ισχύει η δυνατότητα ετήσιας ανανέωσης της παροχής δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης.

Σημειώνεται ότι η κατάθεση και εξέταση αίτησης, σύμφωνα με τα όρια εισοδήματος της παρ. 2 περ. Β, αφορά αποκλειστικά στα άτομα με αναπηρία κάτω από 67% ή τους χρόνια πάσχοντες και όχι στα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς τους. Για την κατηγορία, ωστόσο, των κατόχων/αιτούντων βιβλιαρίου ανασφαλίστου, περιλαμβάνονται και τα μέλη της οικογένειάς τους (σύζυγος και εξαρτώμενα τέκνα).

β. Στη διαπίστωση της ασφαλιστικής ή μη ικανότητας του αιτούντος ή και των μελών οικογένειας. Ο έλεγχος γίνεται αποκλειστικά, μέσω του συστήματος ΑΤΛΑΣ της ΗΔΙΚΑ ΑΕ, με την καταχώρηση στην εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Μητρώου Ανασφαλίστων του ΑΜΚΑ κάθε μέλους οικογένειας για το οποίο έχει κατατεθεί αίτηση. Δεν αναζητούνται βεβαιώσεις από ασφαλιστικούς φορείς. Σε περίπτωση αλλαγής της ασφαλιστικής κατάστασης (ασφάλιση σε Ταμείο), το σύστημα ΑΤΛΑΣ και η ηλεκτρονική συνταγογράφηση ενημερώνεται αυτόματα και δεν απαιτείται σχετική ενέργεια των υπηρεσιών. Σε περίπτωση διαπίστωσης σφάλματος ή αναντιστοιχίας στα εμφανιζόμενα στο μητρώο ΑΜΚΑ στοιχεία, συμπεριλαμβανομένου του ΑΦΜ, η υπηρεσία θα κατευθύνει τους αιτούντες σε ΚΕΠ για διόρθωσή τους.

γ. Εφόσον ο αιτών ή και τα μέλη οικογένειας δεν διαθέτουν ενεργή ασφαλιστική ικανότητα (περιλαμβάνονται, δηλαδή και οι οφειλέτες των Ταμείων), ακολουθεί έλεγχος οικογενειακού εισοδήματος και περιουσίας για την υπαγωγή ή μη στα οικονομικά κριτήρια του άρθρου 6 παρ.2Β έως 7.

Προς τούτο, καταχωρείται στην εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Μητρώου Ανασφαλίστων το ΑΦΜ κάθε μέλους οικογένειας, για το οποίο έχει κατατεθεί αίτηση. Στην παρούσα φάση και μέχρι την ανάπτυξη ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής ελέγχου εισοδήματος, η ηλεκτρονική διασταύρωση γίνεται μέσω αρχείου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και βασίζεται στα δηλωθέντα στοιχεία εισοδήματος και οικογενειακής κατάστασης της εκκαθαρισμένης φορολογικής δήλωσης του τελευταίου φορολογικού έτους.

Το αποτέλεσμα της διασταύρωσης θα χορηγείται υπό μορφή -εμπίπτει/δεν εμπίπτει- στα κριτήρια της ΚΥΑ. Για τη διασφάλιση, ωστόσο, της ορθής εφαρμογής της ΚΥΑ, στις περιπτώσεις που η υπηρεσία διαπιστώνει μεταβολή της οικογενειακής κατάστασης του αιτούντος, σε σχέση με τη δηλωθείσα στην τελευταία φορολογική δήλωση (π.χ. γέννηση νέου τέκνου), προβαίνει σε επιπλέον έλεγχο εισοδήματος, βάσει του προσκομισθέντος εκκαθαριστικού και της φορολογικής δήλωσης.

Η διασταύρωση της αξίας ακίνητης περιουσίας γίνεται, ομοίως, μέσω αρχείου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, βάσει των εκκαθαριστικών ΕΝΦΙΑ. Ειδικά για τις καταθέσεις, ο έλεγχος γίνεται, προς το παρόν, από την υπηρεσία, βάσει της εκκαθαρισμένης φορολογικής δήλωσης του τελευταίου φορολογικού έτους και σύμφωνα με τον πίνακα που επισυνάπτεται. Στον πίνακα αποτυπώνονται τα όρια, όπως καθορίζονται, σύμφωνα με την ΚΥΑ.

Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η υποβολή φορολογικής δήλωσης κατά το τελευταίο φορολογικό έτος, η οποία ελέγχεται από τη Γ.Γ.Δ.Ε.. Σε περίπτωση μη υποβολής φορολογικής δήλωσης, δεν μπορεί να εκδοθεί απόφαση χορήγησης δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης. Δεν μπορεί επίσης να εκδοθεί απόφαση, εφόσον ο αιτών δηλώνει στη φορολογική του δήλωση μόνιμος κάτοικος εξωτερικού.

Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα του οικονομικού ελέγχου είναι αρνητικό, ο αιτών έχει τη δυνατότητα κατάθεσης ένστασης εντός 15 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης, προσκομίζοντας το κατά περίπτωση απαιτούμενο δικαιολογητικό που θεμελιώνει το λόγο της ένστασης.

δ. Οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι θα πρέπει να εκτυπώνουν το αποτέλεσμα του ελέγχου της ασφαλιστικής ικανότητας και εισοδήματος των αιτούντων, ώστε να είναι διαθέσιμο στην υπηρεσία για την έκδοση της απόφασης και για την τήρηση αρχείου. Οι αποφάσεις εκδίδονται από την υπηρεσία, κοινοποιούνται εγγράφως στον αιτούντα και, σε περίπτωση θετικής απόφασης, καταχωρούνται στην ηλεκτρονική εφαρμογή, με ημερομηνία έναρξης αυτή της έκδοσης της απόφασης.

Για την καλύτερη διαχείριση του όγκου των αιτημάτων και προκειμένου να μην υπάρχουν κενά στην παροχή δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης σε ευπαθείς ομάδες, σε περίπτωση κατάθεσης αιτήματος ανανέωσης, πριν την ημερομηνία λήξης της προηγούμενης απόφασης, δίνεται η δυνατότητα καταχώρησης της νέας απόφασης και πριν τη λήξη της προηγούμενης. Σε αυτή την περίπτωση, η ημερομηνία έναρξης ισχύος της νέας απόφασης είναι η επόμενη της λήξης της προηγούμενης. Σημειώνεται ότι η καταχώρηση της εκδοθείσας απόφασης στην ηλεκτρονική εφαρμογή θα πρέπει να γίνεται άμεσα, ώστε να είναι διαθέσιμη στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.

Ενδεικτικά παραδείγματα:

α. Οικογένεια, όλα ή ορισμένα από τα μέλη της οποίας κατείχαν βιβλιάριο ανασφαλίστου σε ισχύ την 04-04-2016 και ένα από αυτά είναι ταυτόχρονα άτομο με αναπηρία 67% και άνω. Στην περίπτωση του ατόμου με αναπηρία 67% και άνω που ήταν ταυτόχρονα κάτοχος βιβλιαρίου, δεν πραγματοποιείται έλεγχος εισοδήματος, αφού εφαρμόζεται η ευνοϊκότερη διάταξη. Πραγματοποιείται έλεγχος οικογενειακού εισοδήματος για την εξέταση της αίτησης των υπόλοιπων μελών. Σε περίπτωση υπέρβασης εισοδήματος, θετική απόφαση εκδίδεται μόνο για το άτομο με αναπηρία 67% και άνω.

β. Οικογένεια, τα μέλη της οποίας δεν ανήκουν σε μία από τις κατηγορίες δικαιούχων, πλην ενός τέκνου που είναι άτομο με αναπηρία 67% και άνω και ενός τέκνου με αναπηρία κάτω από 67%. Στην περίπτωση αυτή, ο αιτών (πατέρας ή μητέρα) αιτείται μόνο για τα τέκνα. Πραγματοποιείται έλεγχος οικογενειακού εισοδήματος για την εξέταση της αίτησης του ατόμου με αναπηρία κάτω από 67% και, σε περίπτωση υπέρβασης, θετική απόφαση εκδίδεται μόνο για το άτομο με αναπηρία 67% και άνω.

γ. Άτομο που ανήκει στις κατηγορίες χρονίως πασχόντων της ΚΥΑ 31102/1870/2013 (ΦΕΚ 2906 τ.Β΄), αλλά διαθέτει γνωμάτευση ΚΕΠΑ, δεν χρειάζεται να προσκομίσει ιατρική γνωμάτευση, αλλά, για διευκόλυνση των υπηρεσιών, προτιμάται η γνωμάτευση ΚΕΠΑ και κρίνεται αναλόγως του ποσοστού του (άνω ή κάτω από 67%).
Πηγή.
loading...
}, 10);