loading...

Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2017

ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΦΚΑ Ερχεται «κούρεμα» - φωτιά 30% στις συντάξεις.

Του Γιώργου Γάτου
Νέο «κούρεμα» 30% στις καταβαλλόμενες συντάξεις θα φέρουν οι «ευέλικτες» συμβάσεις εργασίας με τα μειωμένα ωράρια (κάτω των 20 ωρών την εβδομάδα) και τους αντίστοιχα μειωμένους μισθούς (των 200,400 ή και 500 ευρώ).
Την πρόβλεψη αυτή κάνουν στην «Ημερησία» ο ομότιμος καθηγητής του Παντείου Σάββας Ρομπόλης και ο υποψήφιος διδάκτορας του Παντείου Πανεπιστημίου Βασίλης Μπέτσης με σημείο εκκίνησης τον σημερινό «χάρτη» της μισθωτής εργασίας - όπως αυτός έχει διαμορφωθεί μετά την επικράτηση σε ποσοστό 60% στις νέες προσλήψεις των συμβάσεων μερικής και εκ περιτροπής απασχόλησης - και το ηπιότερο σενάριο για την εξέλιξη αυτών των μορφών εργασίας σε βάθος χρόνου. Το έλλειμμα στις εισφορές, με βάση την προβολή της σχετικής μελέτης, θα φτάσει τα 90 δισ. ευρώ την περίοδο 2017 ? 2050. Και, θα «ανοίξει» ακόμη μια «μαύρη τρύπα» στο ήδη «διάτρητο», ως προς τα έσοδα, σύστημα από την υψηλή ανεργία, την εκτεταμένη αδήλωτη ή μερικώς δηλωμένη εργασία, την εισφοροαποφυγή (ιδιαίτερα μετά τη σύνδεση που έγινε από 1/1/2017, του εισοδήματος με το ύψος των εισφορών) και τις ανείσπρακτες οφειλές.
Η ΑΝΕΡΓΙΑ
Οι Σ. Ρομπόλης και Β. Μπέτσης, ξεκινώντας από την πρόβλεψη του ΔΝΤ (Π. Τόμσεν) στο Παγκόσμιο Οικονομικό Forum στο Davos (Ελβετία, Ιανουάριος 2017), σχολιάζουν πως «είναι αντίστοιχη με αυτή του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ, στις αρχές της δεκαετίας του 2010, την οποία, ωστόσο, εκείνη την περίοδο η Γενική Συνομοσπονδία προέβαλε συνδικαλιστικά και κοινωνικά, προκειμένου να αναδείξει, εκ των προτέρων, τις αναμενόμενες μετρήσιμες συνέπειες της εφαρμογής των Μνημονίων στην εξέλιξη του ΑΕΠ, της ανεργίας, της απασχόλησης, της κοινωνικής ασφάλισης, κ.λπ. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη εκτιμούσε, ότι «η μείωση του διαμορφούμενου (2013) υψηλού επιπέδου (28,5%) της ανεργίας, εξαιτίας των ασκούμενων πολιτικών ύφεσης και λιτότητας των Μνημονίων, στα επίπεδα του 2009 ( 9,5%, 450.000 άτομα) θα απαιτούσε τουλάχιστον 20 χρόνια». Και εξηγούν ότι «αντίθετα, η πρόσφατη αναφορά του ΔΝΤ, σηματοδοτεί ουσιαστικά αφενός τη συνέχιση της συμμετοχής του Διεθνούς Οργανισμού στο ελληνικό πρόγραμμα και αφετέρου την άσκηση πιέσεων στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης, για τη λήψη πρόσθετων μέτρων (π.χ. σημαντική μείωση του αφορολόγητου ορίου, κατάργηση της προσωπικής διαφοράς των συντάξεων (παλαιών και νέων), γενικευμένη απελευθέρωση και ευελιξία των μορφών απασχόλησης, κ.λπ.), προκειμένου, κατά την άποψη του ΔΝΤ, να μειωθεί το υψηλό επίπεδο ανεργίας (23,4%, 2016) και ιδιαίτερα της ανεργίας των νέων στην χώρα μας».
Η ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Οπως προκύπτει από την έρευνα, οι Σ. Ρομπόλης και Β. Μπέτσης υπογραμμίζουν ότι η απελευθέρωση της αγοράς εργασίας και η γενικευμένη ευελιξία των μορφών απασχόλησης, δεν συμβάλλουν στη μείωση της ανεργίας και στη δημιουργία σταθερών και αμειβόμενων νέων θέσεων εργασίας, αλλά συμβάλλουν στην απόκρυψη του υψηλού, στην πραγματικότητα, επιπέδου ανεργίας. Έτσι παρατηρείται η ταυτόχρονη συρρίκνωση του ΑΕΠ με τη δημιουργία περισσότερων αλλά ευέλικτων και χαμηλά αμειβόμενων θέσεων απασχόλησης. Πιο συγκεκριμένα, σήμερα στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος Εργάνη παρουσιάζεται σημαντική αύξηση της ευέλικτης μισθωτής απασχόλησης. Πράγματι, το 2016 καταγράφηκε ότι από τις 82.679 θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν, το 57,34% ήταν με δηλωμένο εβδομαδιαίο ωράριο κάτω των 20 ωρών και από αυτούς το 48,4% είχε μηνιαίες μεικτές αποδοχές κάτω των 600 ευρώ. Αναλυτικότερα, από τα στοιχεία για τις αποδοχές των μισθωτών, το σύστημα Εργάνη κατέγραψε ότι 41,25% των μισθωτών λαμβάνει μεικτό μισθό κάτω των 700 ευρώ και το 63,2% κάτω των 1.000 ευρώ μεικτά. Έτσι, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος Εργάνη για την κατανομή των μορφών απασχόλησης της μισθωτής εργασίας καθώς και του ύψους των μισθών, αποτιμήθηκαν οι συνέπειες αυτής της νέας εργασιακής πραγματικότητας, όπως αυτή προκαλείται από την υλοποίηση των πολιτικών των Μνημονίων στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Η αποτίμηση αναφέρεται στο χρονικό διάστημα 2017-2050. Σ’ αυτή τη χρονική περίοδο θεωρήθηκε: μέσος ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ 1,5% και κατανομή των μισθωτών εργαζομένων, όπως αποτυπώνεται από το σύστημα Εργάνη τον Δεκέμβριο του 2016 (δηλαδή το 57,34% των εργαζομένων θα είναι με απασχόληση κάτω των 20 ωρών και το 41,25% θα έχει μηνιαίες μεικτές αποδοχές κάτω των 700 ευρώ). Επίσης, θεωρήθηκε ότι και οι νέες θέσεις εργασίας που θα δημιουργούνται στο μέλλον θα έχουν την ίδια κατανομή (ήπιο σενάριο - moderate scenario). Από τα ευρήματα των αναλογιστικών προβολών, κατά το χρονικό διάστημα 2017-2050, λόγω των ευέλικτων μορφών απασχόλησης, προκύπτει ότι από το κοινωνικο - ασφαλιστικό σύστημα θα χαθούν συνολικά 90 δισ. ευρώ περίπου, δηλαδή 2,6 δισ. ευρώ κατά μέσο όρο τον χρόνο. Αναλυτικότερα θα χαθούν σε ασφαλιστικές εισφορές 1,435 δισ. ευρώ το 2017, 1,525 δισ. ευρώ το 2018, 1,580 δισ. ευρώ το 2019, 1,64 δισ. ευρώ το 2020, 1,96 δισ. ευρώ το 2021 και 2,1 δισ. ευρώ το 2022. Δηλαδή, το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης θα στερείται κατά μέσο όρο τον χρόνο από ασφαλιστικές εισφορές 1,12% του ΑΕΠ περίπου, λόγω των ευέλικτων μορφών απασχόλησης.
Το γεγονός αυτό αποτελεί σημαντική αντίφαση στους ποσοτικούς υπολογισμούς των δανειστών και του ΔΝΤ, με την έννοια ότι ενώ προωθούνται πολιτικές γενικευμένης ευελιξίας των μορφών απασχόλησης (gig economy) ώστε να μειωθεί το μισθολογικό κόστος και να δημιουργηθούν, κατά τους ισχυρισμούς τους, νέες θέσεις εργασίας, εντούτοις στις αναλογιστικές τους μελέτες θεωρούν ότι οι δημιουργούμενες θέσεις εργασίας θα είναι πλήρους απασχόλησης αφού προβλέπουν ότι το επίπεδο των μέσων αποδοχών θα είναι 1.300 ευρώ μεικτά.
Παρατηρείται η ταυτόχρονη συρρίκνωση του ΑΕΠ με τη δημιουργία περισσότερων αλλά ευέλικτων και χαμηλά αμειβόμενων θέσεων απασχόλησης
Το 41,25% των μισθωτών λαμβάνει μεικτό μισθό κάτω των 700 ευρώ και το 63,2% κάτω των 1.000 ευρώ
Eπιβάρυνση
Απώλεια 90 δισ.
Με αφετηρία τα ευρήματα αυτά της έρευνας, είναι φανερό ότι είτε θα πρέπει κατά το χρονικό διάστημα 2017-2050 να επιβαρυνθεί ο κρατικός προϋπολογισμός κατά 90 δισ. ευρώ, ποσό το οποίο οι δανειστές δεν έχουν προβλέψει στις μελέτες τους, είτε θα πρέπει να εξοικονομείται διαμέσου της μείωσης των συντάξεων ποσό ίσο με 1,12% του ΑΕΠ τον χρόνο. Η επιλογή της δεύτερης περίπτωσης σημαίνει ότι το επίπεδο των συντάξεων θα πρέπει να μειωθεί περαιτέρω κατά 30%, αφού η κρατική χρηματοδότηση θα περιορίζεται μόνο στην εθνική σύνταξη. Με άλλα λόγια, όπως αποδεικνύεται από την έρευνα, οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης στην χώρα μας, όπως και στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελούν, μεταξύ των άλλων, σοβαρή απειλή για το μελλοντικό επίπεδο των συντάξεων και δεν συνιστούν, όπως ισχυρίζονται το ΔΝΤ, η ΕΚΤ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κινητήρια δύναμη ανάκαμψης της οικονομίας, δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, μείωσης της ανεργίας, αύξησης της απασχόλησης, βελτίωσης του επιπέδου ανταγωνιστικότητας και ενδυνάμωσης των οικονομικών του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης. «Γι’ αυτό τον λόγο επιβάλλεται ο άμεσος σχεδιασμός και η υλοποίηση πολιτικών ρύθμισης και αντιμετώπισης των ευέλικτων μορφών απασχόλησης στην Ελλάδα και στα άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε.», καταλήγουν.


loading...

«ΟΔΟΣΤΡΩΤΗΡΑΣ» Ο ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ: «ΕΚΑΝΕ ΠΡΟΔΟΣΙΑ» Ο Ν. Τραμπ «ξήλωσε» το τελευταίο «απομεινάρι» της κυβέρνησης Ομπάμα - Η υπουργός Δικαιοσύνης δεν εκτελούσε το διάταγμα για την μετανάστευση.

του Θεόφραστου Ανδρεόπουλου
    Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «ξήλωσε» την υπηρεσιακή υπουργό Δικαιοσύνης Σάλι Γέιτς η οποία επιχείρησε να «σαμποτάρει» το διάταγμα για τους περιορισμούς της μετανάστευσης.
Η Γέιτς είχε δώσει εντολή στους νομικούς του υπουργείου να μη στηρίξουν το διάταγμά του και υπονόμευε τις αποφάσεις του Αμερικανού προέδρου.
Στη θέση της Γέιτς ο Τραμπ έβαλε τη Γενική Εισαγγελέα στην Ανατολική Περιφέρεια της Βιρτζίνια, Ντάνα Μποέντε, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού Οίκου, Σον Σπάισερ και την ανάρτησή του στο Twitter.
Η Γέιτς, που είχε επιλεγεί από τον προηγούμενο πρόεδρο των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα δήλωσε ότι δεν είχε πειστεί για τη νομική ορθότητα του ειδικού προεδρικού διατάγματος που υπέγραψε ο Τραμπ, απαγορεύοντας την είσοδο ταξιδιωτών από επτά χώρες, στις οποίες, οι μουσουλμάνοι αποτελούν την πλειοψηφία.
Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε χθες ότι η Γέιτς «πρόδωσε» το τμήμα της Δικαιοσύνης αρνούμενη να επιβάλλει την έννομη τάξη με το διάταγμα του Τραμπ που είχε «σχεδιαστεί για να προστατέψει τους
Αμερικανούς».
Ο υποψήφιος του Τραμπ για το υπουργείο Δικαιοσύνης Τζεφ Σέσιονς.
H Sally Gates, η πρώην υπηρεσιακή υπουργός Δικαιοσύνης.

loading...

Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2017

Ντροπή και Αίσχος! Ο ΣΥΡΙΖΑ φέρνει στα σχολεία συζήτηση για γκέι και τρανσέξουαλ!

Σάρκα και οστά παίρνει η εκστρατεία της νεολαίας του κυβερνώντος κόμματος με τίτλο «Εχουμε έναν κόσμο να αλλάξουμε», η οποία μεταξύ άλλων προωθεί τη θεσμοθέτηση της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης των μαθητών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην απαλοιφή των διακρίσεων ανάμεσα στα δύο φύλα. Ήδη, ο υπουργός Παιδείας απέστειλε στους καθηγητές τη σχετική εγκύκλιο, βάζοντας στα σχολεία τη συζήτηση για γκέι και τρανσέξουαλ.
Νέα προωθημένα σεξουαλικά ήθη, με τη συστηματική διδασκαλία τους στους μαθητές των γυμνασίων της δημόσιας εκπαίδευσης και στους γονείς τους, προωθεί το υπουργείο Παιδείας. Συγκεκριμένα, υλοποιώντας τη θεματική εβδομάδα «Σώμα και Ταυτότητα», αποσκοπεί στην ενημέρωση των μαθητών στις έμφυλες ταυτότητες, την πρόληψη του εθισμού και των εξαρτήσεων, τη διατροφή αλλά και την ποιότητα ζωής, ενώ στη συζήτηση βάζει και ζητήματα όπως αυτό του σεξουαλικού προσανατολισμού, των έμφυλων στερεότυπων, της ομοφοβίας, της τρανσφοβίας αλλά και της έμφυλης βίας.
Ο σχεδιασμός της συγκεκριμένης επιμορφωτικής εβδομάδας φαίνεται ότι είχε γίνει πριν από περίπου έναν χρόνο με την καμπάνια της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ #MaziNikame «Εχουμε έναν κόσμο να αλλάξουμε».
Τώρα το υπουργείο Παιδείας, με έγγραφο που κοινοποιεί στα γυμνάσια όλης της χώρας, δίνει οδηγίες για την εφαρμογή της θεματικής εβδομάδας κατά την οποία οι έφηβοι θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για την αποδόμηση των έμφυλων στερεότυπων, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το βιολογικό και κοινωνικό φύλο, τη διατροφή, τον εθισμό στην εφηβική ηλικία. Ταυτόχρονα, οι γονείς των μαθητών θα συμμετέχουν σε συζητήσεις για τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ομοφοβία.
Αναλυτικά, σύμφωνα με την εγκύκλιο που υπογράφει ο υπουργός Παιδείας Κωνσταντίνος Γαβρόγλου, ζητά να διοργανωθούν σε κάθε σχολείο ενημερωτικές δράσεις και δραστηριότητες για τα εξής θέματα: Τις σωματικές αλλαγές στην εφηβεία, το βιολογικό και κοινωνικό φύλο, την αποδόμηση των έμφυλων στερεότυπων, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των γυναικών, τις σωματικές αλλαγές στην εφηβεία, το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό και τις διακρίσεις με βάση το φύλο στην οικογένεια, στην εργασία και στην κοινωνία, την έμφυλη βία, την ενδοοικογενειακή βία, τη βία κατά των γυναικών, την ομοφοβία και την τρανσφοβία στην κοινωνία και στο σχολείο.
Η δεύτερη ενημερωτική δράση αφορά τις διατροφικές συνήθειες, τον καταναλωτισμό και τη διαφήμιση, την οικονομική κρίση και τη διατροφή, τις διατροφοεξαρτώμενες παθήσεις και τις διαταραχές διατροφής στην εφηβεία.
Στην τρίτη ενημερωτική δράση «Πρόληψη εθισμού και εξαρτήσεων» θα γίνουν συζητήσεις στα ακόλουθα θέματα: Το σχολείο ως κοινότητα, τα κοινωνικά πρότυπα και τις εξαρτήσεις, τον εθισμό στην εφηβική ηλικία, τους προστατευτικούς παράγοντες ενάντια στον εθισμό, τις συνέπειες του εθισμού, τον ρόλο της οικογένειας, το σχολείο ως κοινότητα, τις δομές ενημέρωσης, υποστήριξης και συμβουλευτικής.
Η διδακτική διαδικασία
Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου, στο πλαίσιο του διδακτικού τους ωραρίου και του ωρολογίου προγράμματος κάθε τάξης θα οργανώνουν δραστηριότητες που θα απευθύνονται στους μαθητές και τις μαθήτριες του σχολείου, οι οποίες σχεδιάζονται και υλοποιούνται σύμφωνα με τα περιεχόμενα του Φακέλου Εκπαιδευτικού Υλικού που θα είναι στη διάθεση των σχολείων. Στις μαθησιακές δραστηριότητες μπορεί να περιλαμβάνονται εργαστήρια, διαδραστικά παιχνίδια, θεατρικά δρώμενα, εικαστικές δραστηριότητες, προβολή ταινιών με σχετικό περιεχόμενο που πλαισιώνεται με συζήτηση ή άλλη δράση, σύντομα βιωματικά εργαστήρια (έως 6 διδακτικές ώρες) με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των μαθητών του σχολείου. Επιπλέον, μπορούν να προσκληθούν εκπρόσωποι φορέων προκειμένου να ενημερώσουν τους μαθητές του σχολείου ή να υλοποιήσουν σχετικές βιωματικές δραστηριότητες. Επισημαίνεται ότι οι μαθητές υποχρεούνται να παρακολουθούν κανονικά τις δράσεις της εβδομάδας.
Η Colour Youth – Κοινότητα LGBTQ Νέων Αθήνας χαιρετίζει την έκδοση της εγκυκλίου για τις «έμφυλες ταυτότητες»
Η Colour Youth – Κοινότητα LGBTQ Νέων Αθήνας συνεχάρη το υπουργείο Παιδείας για την κίνησή του αυτή, ενώ, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, «αυτό δεν μπορεί παρά να θεωρηθεί ένα πρώτο μικρό βήμα, καθώς η κυβέρνηση έχει δεσμευθεί για εισαγωγή σχολικού μαθήματος για τη σεξουαλική αγωγή με ορθή και αμερόληπτη γλώσσα, το οποίο θα καταπιάνεται με τα γενικότερα ζητήματα της σεξουαλικότητας και του φύλου». Παράλληλα η Colour Youth ανακοινώνει ότι με την υποστήριξη της GLSEN, του Πολύχρωμου Σχολείου και του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) σκοπεύει εντός του πρώτου εξαμήνου του 2017 να διεξάγει έρευνα για το σχολικό κλίμα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ώστε να αναδείξει ακόμα περισσότερο και με επιστημονικό τρόπο το ζήτημα συμπεριληπτικότητας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση αλλά και του σχολικού εκφοβισμού.
Μεταξύ άλλων, η Colour Youth – Κοινότητα LGBTQ Νέων Αθήνας καλεί το υπουργείο Παιδείας «να μην υποκύψει στις φωνές του συντηρητισμού, συναισθανόμενο τις ευθύνες του για μια συμπεριληπτική εκπαίδευση και να μην αποσύρει την εγκύκλιο Φ20.1/220482/Δ2.
Να εκδώσει άμεσα εξειδικευμένη εγκύκλιο προς τις σχολικές μονάδες για διαχείριση ζητημάτων σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου και χαρακτηριστικών φύλου όπως αυτή περιγράφεται σε επιστολή της οργάνωσης Πολύχρωμο Σχολείο, που συνυπογράφεται από τις θεσμικές οργανώσεις προάσπισης των LGBTQI δικαιωμάτων και απεστάλη τον Σεπτέμβριο του 2016 στο υπουργείο Παιδείας και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
Να εισαγάγει σχολικό μάθημα για τη σεξουαλική αγωγή, τις διάφορες σεξουαλικότητες και την ταυτότητα φύλου, με ορθή και αμερόληπτη γλώσσα. Το εν λόγω μάθημα προτείνεται να διδαχθεί στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και ανεξαρτήτως ειδικότητας, όλοι/όλες οι υπεύθυνοι/ες εκπαιδευτικοί να έχουν λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση».
loading...

Αλβανός μετανάστης ξεσπάει: «Η Ελλάδα τελειώνει, δεν έχει μέλλον, φεύγουμε από εδω!»

Ένα βίντεο πριν μερικές μέρες ανάρτησε η ιστοσελίδα tastv.gr (Νομός Πέλλας) με μια δήλωσε ενός Αλβανού πολίτη ότι δεν υπάρχει μέλλον στην Ελλάδα και αναγκάζονται οι συμπολίτες του να γυρίσουν πίσω στην χώρα τους.
Το βίντεο φυσικά έχει προκαλέσει ποικίλα σχόλια στα σχόλια του YouTube.Δείτε το βίντεο:

loading...

Σαν σήμερα το 1953, η Ελλάδα διέγραψε το χρέος της Γερμανίας.

Το χρέος της χώρας είναι υπέρογκο. Ο λόγος όχι για την Ελλάδα, αλλά για τη Γερμανία. Πριν από 62 χρόνια υπογράφηκε στο Λονδίνο η συμφωνία για τη διαγραφή του γερμανικού χρέους.
Με την υπογραφή της συμφωνίας για την διαγραφή του γερμανικού χρέους στο Λονδίνο στις 27 Φεβρουαρίου του 1953 η γερμανική μεταπολεμική οικονομία έθετε τα θεμέλια του μετέπειτα «οικονομικού θαύματος», πιστεύει η Γερμανίδα ιστορικός Ούρσουλα Ρόμπεκ- Γιασίνσκι από το Πανεπιστήμιο της Στουτγάρδης:
«Η συμφωνία του Λονδίνου έπαιξε σημαντικό ρόλο στο λεγόμενο οικονομικό θαύμα της Γερμανίας. Μπορεί μάλιστα να υποστηριχθεί ότι χωρίς τη διαγραφή του χρέους δεν θα υπήρχε οικονομικό θαύμα».
Ο Γερμανός ειδικός σε ζητήματα χρέους Γιούργκεν Κάιζερ, μέλος του συνδέσμου erlassjahr.de για τη μείωση του χρέους των υπό ανάπτυξη χωρών, δηλώνει στην DW ότι για χρόνια οι Γερμανοί απωθούσαν το γεγονός ότι η χώρα τους μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν υπερχρεωμένη, όπως σήμερα η Ελλάδα ή κάποιες υπό ανάπτυξη χώρες:
«Μαθαίναμε τότε ότι το οικονομικό θαύμα οφειλόταν στην εργατικότητα του λαού μας και στους Αμερικανούς, οι οποίοι μας βοήθησαν με χρήματα και για αυτό εμείς τους στηρίζουμε όπου μπορούμε. Αυτά γνώριζα για τη περίοδο αυτή. Δυστυχώς ένα κομμάτι της ιστορίας μας αγνοήθηκε επιμελώς».
H Γερμανία δεν ήθελε λιτότητα και αποπληρωμή
Περίπου 70 χώρες είχαν απαιτήσεις έναντι της Γερμανίας τόσο από την προπολεμική, όσο και από την μεταπολεμική περίοδο. Το συνολικό χρέος της Γερμανίας ανέρχονταν γύρω στα 30 δισ. μάρκα. Ας σημειωθεί ότι το γερμανικό χρέος το 1953 αντιστοιχούσε μόλις στο 23% του ΑΕΠ. Ακόμα και για τις υπό ανάπτυξη χώρες ισχύει σήμερα ότι βρίσκονται σε κίνδυνο μόνο όταν το χρέος τους ξεπερνά το 40% του ΑΕΠ. Σήμερα το ελληνικό χρέος βρίσκεται στο 160% και μόνο οι πολύ αισιόδοξοι ευελπιστούν ότι θα μειωθεί στο 120%.
Για την Γερμανία του 1953 όμως η λιτότητα και η επιστροφή των δανείων δεν αποτελούσε επιλογή. Το αντίθετο! Η γερμανική οικονομία χρειαζόταν «φρέσκο» χρήμα για την ανοικοδόμηση της χώρας και την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης. Μετά από σκληρές διαπραγματεύσεις οι πιστώτριες χώρες συμφώνησαν στη διαγραφή σχεδόν του 50% του χρέους, ενώ για το υπόλοιπο προέβλεψαν τη μακροπρόθεσμη αναδιάρθρωσή του.
Η Ελλάδα συμφώνησε στη διαγραφή του γερμανικού χρέους
Παράλληλα η συμφωνία δημιούργησε τις προϋποθέσεις για να γίνει η Γερμανία εξαγωγική δύναμη. Διότι η Γερμανία ήταν υποχρεωμένη να εξυπηρετεί το χρέος της, μόνο αν κέρδιζε χρήματα από τις εξαγωγές. «Οι δανειστές της είχαν λοιπόν συμφέρον να αγοράζουν γερμανικά προϊόντα», λέει ο Γιούργκεν Κάιζερ. Κατά την άποψή του μια παρόμοια ρύθμιση θα μπορούσε να βοηθήσει και την Ελλάδα, η οποία όπως υπενθυμίζει ο Γερμανός ειδικός, λίγο πριν το ξέσπασμα της κρίσης δαπανούσε δισεκατομμύρια για γερμανικά τανκς.
«Αν εφαρμόσουμε κάτι αντίστοιχο στην Ελλάδα τότε οι Γερμανοί θα πάρουν πίσω τα χρήματά τους μόνο αν επιτρέψουν ένα πλεόνασμα στο ελληνικό εμπορικό ισοζύγιο. Και οι Έλληνες θα εξάγουν προϊόντα και θα φιλοξενούν στα ξενοδοχεία τους Γερμανούς τουρίστες μέχρι που να ξεπληρώσουν αυτά τα καταραμένα τεθωρακισμένα».
Η ιστορικός Ούρσουλα Ρόμπεκ-Γιασίνσκι τονίζει ότι δεν είναι εύκολη η σύγκριση της μεταπολεμικής Γερμανίας με τη σημερινή Ελλάδα. Παρόλα αυτά οι Γερμανοί, λέει, δεν θα έπρεπε να ξεχνούν στις διαπραγματεύσεις με την Ελλάδα ότι κάποτε και η Γερμανία ήταν υπερχρεωμένη και χρειάζονταν βοήθεια. Πόσο μάλλον που τότε στο Λονδίνο η Ελλάδα ανήκε στους δανειστές και αποδέχθηκε και εκείνη τη διαγραφή του χρέους της τότε Δυτικής Γερμανίας.
ΠΗΓΗ: dw.de
loading...

Κυριακή, 29 Ιανουαρίου 2017

Συνέλαβαν Τον 31χρονο Που Έβριζε Τον Πολάκη Στο Facebook.

Συνέλαβαν μετά από εισαγγελική παραγγελία, ένα 31χρονο, με την κατηγορία ότι αναρτούσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook απειλητικά και υβριστικά μηνύματα για τον αναπληρωτή υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη αλλά και για άλλα μέλη της κυβέρνησης.Στο προφίλ του στο Facebook, κυριαρχεί το σήμα της ΕΥΠ.
Κατηγορείται για απειλή, εξύβριση, παράβαση νόμου περί όπλων, αφού σε έρευνα στο σπίτι του βρέθηκαν ένα σπρέι πιπεριού, μία πτυσσόμενη μεταλλική ράβδος, μαχαίρια, αεροβόλο πιστόλι ρέπλικα.

Ο 31χρονος δηλώνει «συγγραφέας, ηθοποιός και αντισυριαίος»

loading...

Που βρίσκεται το «στοιχειωμένο» χωριό της Ελλάδας – Κατοικούν μόνο κούκλες!

Κι όμως υπάρχει ένα «στοιχειωμένο» χωριό , στο οποίοι οι κάτοικοι είναι κούκλες και βρίσκεται σε μια περιοχή ανάμεσα στη Ζαχάρω και την Κυπαρισσία!


Λέγεται «Τιμπούλις» και στην πραγματικότητα δεν είναι ολόκληρο χωριό, αλλά ένα τεράστιο κουκλόσπιτο, κάπου ανάμεσα στο χωριό Θολό και στο Λέπρεο. Αυτό το «μυστικό χωριό» που μαγεύει τους επισκέπτες, είναι ένα ιδιότυπο μουσείο και θα συμφωνήσετε ότι μοιάζει στοιχειωμένο.


Το «Τιμπούλις» είναι ένα ιδιότυπο μουσείο, όπου ζει ένα ζευγάρι, η Ούλι και ο άνδρας της Τίμπορ (εξού και το Τιμπούλις). Ένα ζευγάρι που από σκουπίδια έφτιαξαν έναν καφενείο – παντοπωλείο για να ζουν οι κούκλες τους.
Κούκλες βιτρίνας μοιάζουν με πραγματικούς κατοίκους και επισκέπτες του χωριού, ενώ κάθονται κάτω από την κληματαριά, στο μπαλκόνι και μέσα στο οίκημα.
Η είσοδος στον χώρο είναι ελεύθερη για τους επισκέπτες, ενώ εκτός από κούκλες υπάρχουν και διάφορα άλλα παλιά αντικείμενα, που έχουν βρεθεί στα πιο απίστευτα μέρη!
Κασέλες και μπαούλα, γιαταγάνια και κούνιες! Φωτογραφίες άλλων εποχών και σπιτικές μαρμελάδες.
loading...

Εξήντα μέρες φυλακή για καθένα από τα “αετόπουλα” του Μεσολογγίου! 50 από Α/ΓΕΣ και 10 από ΥΕΘΑ.

Εξήντα μέρες φυλακή για καθένα από τα “αετόπουλα” του Μεσολογγίου! 50 από Α/ΓΕΣ και 10 από ΥΕΘΑ

Πενήντα συν 10 ημέρες φυλακής είναι η πειθαρχική ποινή για καθένα από τους επτά νεοσύλλεκτους που φωτογραφήθηκαν σχηματίζοντας τον αλβανικό αετό με τα χέρια τους.
Οι 50 μέρες είναι από τον Α/ΓΕΣ και οι 10 από τον ΥΕΘΑ Πάνο Καμμένο.
Όπως αναφέρουν πηγές του ΓΕΣ “O Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Αλκιβιάδης Στεφανής, λαμβάνοντας υπόψη το πόρισμα της ΕΔΕ που διενεργήθηκε αναφορικά με την εμφάνιση φωτογραφίας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ιστοσελίδες, που εμφανίζει Στρατιώτες να σχηματίζουν με τα χέρια τους χαρακτηριστική απεικόνιση της Αλβανικής σημαίας, επέβαλλε σε αυτούς πειθαρχικές ποινές, εξαντλώντας την πειθαρχική του δικαιοδοσία.
Η απόφαση αυτή του Αρχηγού ΓΕΣ, έχει ήδη υποβληθεί στο ΓΕΕΘΑ και στο ΥΠΕΘΑ, όπου ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Πάνος Καμμένος αποφάσισε να επαυξήσει τις ανωτέρω ποινές, στο ανώτατο όριο της πειθαρχικής του δικαιοδοσίας.
Η πλήρης διερεύνηση της υποθέσεως συνεχίζεται”.
loading...

Τούρκοι αγοράζουν σπίτια για μόνιμη εγκατάσταση στην Αθήνα.

«Υψηλού μορφωτικού επιπέδου, μεσαίων ή ανώτερων εισοδημάτων, με προέλευση από τη Δυτική Τουρκία και κυρίως τις μικρασιατικές πόλεις και την Κωνσταντινούπολη». Αυτό είναι το προφίλ του μέσου Τούρκου αγοραστή κατοικίας στην Ελλάδα, που πλέον θα πρέπει να λογίζεται ως μία από τις πιο ενεργές ομάδες επενδυτών στην εγχώρια αγορά ακινήτων, μαζί με πιο παραδοσιακούς αγοραστές, όπως π.χ. οι Βρετανοί, οι Γερμανοί, οι Γάλλοι και οι Ιταλοί.
Οπως αναφέρουν στελέχη της αγοράς, το ρεύμα των Τούρκων αγοραστών έχει πυκνώσει σημαντικά από την περίοδο 2011-2012 και μετά. Ηταν η περίοδος κατά την οποία ξεκίνησε η ραγδαία επιδείνωση των συνθηκών στην αγορά κατοικίας και ο ρυθμός υποχώρησης των τιμών επιταχύνθηκε σημαντικά αγγίζοντας διψήφια ποσοστά σε ετήσια βάση. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), οι τιμές μειώθηκαν κατά 11,7% το 2012 και κατά 10,9% το 2013, καθώς η κτηματαγορά βρέθηκε στο απόγειο της κρίσης της.
Ωστόσο, η εκτίναξη του ενδιαφέροντος των Τούρκων αγοραστών ακινήτων στην Ελλάδα έχει παρατηρηθεί από το καλοκαίρι του 2016 και μετά. Οπως τονίζει στην «Κ» η κ. Μίνα Μπουγονικολού, επικεφαλής του μεσιτικού γραφείου InterCasa, που έχει συνεργαστεί με αρκετούς Τούρκους επενδυτές τα τελευταία χρόνια, «μετά την απόπειρα πραξικοπήματος το προηγούμενο καλοκαίρι, η ζήτηση από τη γειτονική χώρα έχει απογειωθεί. Η πολιτική κατάσταση και η ανασφάλεια που αυτή έχει δημιουργήσει σε αρκετούς Τούρκους μεταφράζεται σε επενδυτικό ενδιαφέρον στην Ελλάδα». Πλέον, εκτός από τον επενδυτικό χαρακτήρα που αρχικά είχαν τέτοιες κινήσεις, αρκετοί είναι εκείνοι που εξετάζουν και το ενδεχόμενο μόνιμης εγκατάστασης στην Ελλάδα. Για παράδειγμα, όπως αναφέρει η κ. Μπουγονικολού, «πριν από λίγες εβδομάδες ένα ζευγάρι ηλικιωμένων από την Τουρκία αναζητούσε κατοικία για αγορά στη Γλυφάδα, έχοντας κατ’ αρχήν ως πρόθεση να επωφεληθούν από την αυξημένη δημοφιλία των ηλεκτρονικών πλατφορμών ενοικίασης ακινήτων, όπως π.χ. η Airbnb. Πλέον όμως, μας διαμήνυσαν ότι ενδιαφέρονται ακόμα και για μόνιμη εγκατάσταση κι εξετάζουν να φέρουν και τα παιδιά τους εδώ, προκειμένου να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά».
Κόπωση
Ενας ακόμα λόγος που ωθεί τους Τούρκους στην αναζήτηση επενδυτικών ευκαιριών στην ελληνική αγορά ακινήτων είναι και η «κόπωση» του ράλι τιμών στη γειτονική χώρα. Υστερα από σειρά ετών με κατακόρυφες αυξήσεις, πλέον οι τιμές στην Τουρκία έχουν σταθεροποιηθεί σε ένα αρκετά υψηλό επίπεδο, που καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την εξασφάλιση νέων μελλοντικών υπεραξιών, τουλάχιστον άμεσα. Επίσης, η έλευση στην Ελλάδα μεγάλων Τούρκων θεσμικών επενδυτών, όπως για παράδειγμα ο όμιλος Dogus, που απέκτησε πριν από μερικά χρόνια τη μαρίνα του Φαλήρου και πιο πρόσφατα το ξενοδοχείο Hilton Athens, σε συνεργασία με τον όμιλο Κωνσταντακόπουλου, φαίνεται πως έχει ενθαρρύνει και άλλους Τούρκους επιχειρηματίες, μικρότερης εμβέλειας, στην αναζήτηση επενδυτικών ευκαιριών στα καθ’ ημάς, αρχής γενομένης από την αγορά ακινήτων.
Στο πλαίσιο αυτό, την ελληνική αγορά ακινήτων προτιμούν ελεύθεροι επαγγελματίες, εσχάτως δε ακόμα και Τούρκοι χρηματιστές. Οι άνθρωποι αυτοί κινούνται κυρίως στην αγορά της Αττικής, εκδηλώνοντας ενδιαφέρον για την απόκτηση κατοικιών, κυρίως στα νότια προάστια. «Στόχος της συγκεκριμένης ομάδας είναι να αποκτήσουν και την άδεια παραμονής μέσω του σχετικού προγράμματος χορήγησης βίζας. Για τον σκοπό αυτό, προτιμούν ακίνητα αξίας 250.000 ευρώ και άνω, με στόχο, τουλάχιστον σε πρώτη φάση, την ενοικίαση του ακινήτου», αναφέρει η κ. Μπουγονικολού.
Και για βίζα
Ενδιαφέρον για το πρόγραμμα με τις βίζες εκδηλώνουν τόσο οι έμποροι και ελεύθεροι επαγγελματίες της Τουρκίας, όσο και συνταξιούχοι, ηλικίας άνω των 60 ετών. Σε κάθε περίπτωση, ο προϋπολογισμός των ανθρώπων αυτών κινείται μέχρι τα 350.000 ευρώ, ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται ακίνητα με θέα τη θάλασσα και γι’αυτό κινούνται σχεδόν αποκλειστικά στα νότια προάστια και κυρίως σε περιοχές όπως η Γλυφάδα, η Βούλα, η Βουλιαγμένη και η Βάρκιζα.
Υπάρχουν όμως και άλλες κατηγορίες Τούρκων επενδυτών, όπως π.χ. εκείνοι που αναζητούν μικρά εξοχικά στα νησιά, κυρίως στη Μύκονο, τη Σαντορίνη, τη Ρόδο, την Κρήτη, αλλά και τη Θάσο. Στόχος τους είναι η ενοικίαση των ακινήτων μέσω δημοφιλών υπηρεσιών ενοικίασης, όπως η Αirbnb.
Επίσης, ενδιαφέρον εκφράζεται και για ακίνητα στη Βόρεια Ελλάδα, κυρίως σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική. Αλλη μια κατηγορία επενδυτών αφορά Τούρκους επιχειρηματίες, οι οποίοι ενδιαφέρονται για ακίνητα εισοδήματος και μόνο. Οι άνθρωποι αυτοί αναζητούν κυρίως μικρά ξενοδοχεία στην Αθήνα, ή επαγγελματικά ακίνητα, κυρίως κτίρια γραφείων μισθωμένα σε αξιόπιστες εταιρείες.
Έντυπη
loading...

Η γυναίκα Top Gun της ελληνικής ΠΑ! Πετά με F4 και εκπαιδεύει πιλότους! (βίντεο)

Η Υποσμηναγός Ιωάννα Χρυσαυγή, είναι η πρώτη Ελληνίδα πιλότος μαχητικού αεροσκάφους (Phantom f4)!
Έχει μετατεθεί και συμμετέχει στην Ομάδα Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους Τ-6Α «Δαίδαλος», που επιχειρεί από την κυριότερη εκπαιδευτική βάση της ΠΑ, την 120 Πτέρυγα Εκπαιδεύσεως Αέρος (120 ΠΕΑ) στην Καλαμάτα, από την 348 Μοίρα Τακτικής Αναγνωρίσεως που είχε πρωτομετατεθεί αμέσως μετά την ονομασία της ως Ανθυποσμηναγού.
Όπως γράφει το expresstime.gr έχει καθήκοντα εκπαιδευτού στην 120 ΠΕΑ, ενώ στην ομάδα επιδείξεως έχει ενταχθεί στο πρώτο σκαλοπάτι αυτής, δηλ. αυτό του εκφωνητή, που περιγράφει στο κοινό και στους φίλους της Αεροπορίας που παρακολουθούν την επίδειξη όλους τους ελιγμούς που πραγματοποιεί ο πιλότος-χειριστής του αεροσκάφους.

loading...

Η περιγραφή του Εύζωνα που συγκλονίζει: "Ξύρισμα κόντρα 4 φορές τη μέρα, να τρέχει μόνο αίμα και..."

«Οι Εύζωνες κατέχουν την μοναδική τιμή από όλο τον Ελληνικό Στρατό να παραμένουν όλο το 24ωρο άγρυπνοι φρουροί στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, εις ένδειξη ευγνωμοσύνης προς όλους τους νεκρούς ήρωες...
Θυμίζουν σε όλον τον κόσμο ότι η μεγαλοσύνη στα Έθνη δεν μετριέται με το στρέμμα. Με της καρδιάς το πύρωμα μετριέται και το αίμα».

Κωστής Παλαμάς.

Δυο χρόνια πριν λοιπόν.

45 μέρες προετοιμασίας. 45 μέρες να μην παίζει βλέμμα, να είσαι ακίνητος έως και 4 ώρες.

Ξύρισμα κόντρα 4 φορές την μέρα, να μην υπάρχει χνούδι, μόνο αίμα να τρέχει στο ταλαιπωρημένο δέρμα.

Η αγωνία κ το άγχος μεγάλο. Η μεγάλη στιγμή. Αυτό που για τόσο καιρό δεν είχες άποψη.

Και έρχεται η ώρα να βάλεις τον Ντουλαμά, την φορεσιά του Παύλου Μελά. Το κόκκινο Φάριο που συμβολίζει το αίμα που χύθηκε στους αγώνες τον προγόνων μας. Να χτενίσεις την Φούντα, το μαύρο δάκρυ των συγγενών που έχασαν τους δικούς τους. Το Τσαρούχι που φορώντας το ένιωθες το κάθε καρφί να σε τρυπάει τα πόδια.

Ώσπου να έρθει η ώρα στο εποπτείο. Εκεί που πλέον το μόνο που άκουγες ήταν ο χτύπος της καρδιάς σου.

Το παράγγελμα:

-Εφ´όπλου, λόγχη. Προσοχή.

-Επ ώμου, αρμ.

Σπας το όπλο στον μελανιασμένο ώμο και καταλαβαίνεις ότι πλέον δεν πονάς.

Γιατί δεν είσαι εσύ, αλλά είσαι κάποιος άλλος.

Σπας τα πόδια σου στον τσαρουχόδρομο, εκεί που πριν από λίγο απαγορευόταν να πατήσεις και δεν νιώθεις την κούραση.

Γιατί δεν είσαι εσύ, αλλά είσαι κάποιος άλλος.

Κατεβαίνεις την Ηρώδου Αττικού, αμίλητος, αλλά ο κόσμος ξέρει ότι είσαι εκεί, σε ακούει γιατί χτυπάς τα τσαρούχια και παίρνουν φωτιά.

Ως που έρχεται η στιγμή να σταθείς ακίνητος έξω από το Προεδρικό Μέγαρο, να τιμήσεις την Προεδρία της Δημοκρατίας και αυτούς που αγωνίστηκαν για να είσαι εσύ σήμερα ελεύθερος.

Το παράγγελμα:

-Παρουσιάστε, αρμ.

-Επ, ώμου αρμ.

Γιατί εκείνη την στιγμή δεν ήσουν θνητός αλλά αθάνατος.

Τα μάτια ανοιχτά, να μην κλείνουν, και το δάκρυ να τρέχει πάνω στον Ντουλαμά που περήφανα φοράς.

Ο κόσμος περνάει και σε κοιτάει αλλά δεν αντιδράς, δεν παίζεις βλέμμα ούτε κουνιέσαι, σε μιλάνε, σε κοιτάζουν, σε θαυμάζουν για αυτό που μόνο λίγοι κάνουν.

Το παιδάκι που νόμιζε ότι χάλασες κ ότι σου τελείωσαν οι μπαταρίες και εκεί πάει να σου ξεφύγει ένα γέλιο αλλά όχι, το πνίγεις όπως έμαθες τόσο καιρό να κάνεις.

Ο συγχρονισμός με το ζευγάρι σου έχει πλέον τελειοποιηθεί και βρίσκεστε σε κάθε βήμα, ώσπου ακούς και άλλα τσαρούχια και καταλαβαίνεις ότι έρχεται η ώρα της λύτρωσης, δεν καταλαβαίνεις πως πέρασε η ώρα ή αν είχε κρύο, όλα γίνονται πολύ γρήγορα.

Ανεβαίνεις την ανηφόρα και μπαίνεις στο εποπτείο, μέχρι να ακούσεις το παράγγελμα:

-Παρά πόδα, αρμ.

-Εις θήκη, λόγχη, προσοχή.

-Κλείνατε επί δέξια.

-Τους ζυγούς λύσατε, μαρς.

Και τότε καταλαβαίνεις την αξία των όσων έκανες, γίνεσαι ξανά θνητός και το μόνο που σε πειράζει είναι ότι σε θαύμασαν τόσα άτομα, φωτογραφήθηκες με τόσα άγνωστα άτομα αλλά δεν ήταν εκεί κάποιος δικός σου άνθρωπος να θαυμάσει όλα όσα ένιωσες και όλα όσα θα θυμάσαι για ΠΑΝΤΑ, γιατί…

ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΕΥΖΩΝ, ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΕΥΖΩΝ.

Τάδε έφη Εύζων Δεκανέας S.G. 12
Πηγή.
loading...

Σάββατο, 28 Ιανουαρίου 2017

Ανοίγει τις πόρτες των ΗΠΑ για Σύρους χριστιανούς ο Τραμπ, ενώ «φράζει» την είσοδο σε μουσουλμάνους .

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι θα δοθεί προτεραιότητα στις αιτήσεις Σύρων χριστιανών για χορήγηση καθεστώτος πρόσφυγα...
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι θα δοθεί προτεραιότητα στις αιτήσεις Σύρων χριστιανών για χορήγηση καθεστώτος πρόσφυγα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.
«Αν ήσουν μουσουλμάνος, μπορούσες να γίνεις δεκτός στη χώρα, αλλά αν ήσουν χριστιανός ήταν σχεδόν αδύνατο και αυτό ήταν τόσο άδικο, καθώς ενώ όλοι ήταν καταδιωκόμενοι για να είμαστε ειλικρινείς, αποκεφάλιζαν περισσότερο χριστιανούς», υποστήριξε ο Τραμπ σύμφωνα με αποσπάσματα μιας απομαγνητοφωνημένης συνέντευξης που παραχώρησε σε χριστιανικό τηλεοπτικό δίκτυο και αναμένεται να μεταδοθεί την Κυριακή.
Με βάση στοιχεία του Pew Research Centre που δημοσίευσε τον περασμένο Οκτώβριο, 38.901 μουσουλμάνοι πρόσφυγες εισήλθαν στις ΗΠΑ σε χρονικό διάστημα 12 μηνών, ενώ οι χριστιανοί πρόσφυγες που εισήλθαν στη χώρα ανήλθαν σε σχεδόν αντίστοιχο αριθμό, 37.521.Ο Τραμπ αναμένεται να υπογράψει σήμερα εκτελεστικό διάταγμα για την προσωρινή διακοπή εισόδου στις ΗΠΑ προσφύγων που προέρχονται από χώρες με κυρίως μουσουλμανικό πληθυσμό, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου.
Παράλληλα ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι ευαγγελιστές θα ενθουσιαστούν με τον υποψήφιο που έχει επιλέξει για να καλύψει την έδρα του Αντονιν Σκάλια στο Ανώτατο Δικαστήριο, τονίζοντας ότι σχεδόν σίγουρος για τον δικαστή στον οποίο έχει καταλήξει, αλλά όχι «100%».
«Πιστεύω ότι ο υποψήφιος που θα επιλέξω θα είναι σπουδαίος, πραγματικά σπουδαίος», τόνισε. «Πιστεύω ότι οι ευαγγελιστές χριστιανοί θα λατρέψουν την επιλογή μου».
Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε πως θα καταλήξει στην επιλογή του δικαστή αυτή την εβδομάδα και αναμένεται να την ανακοινώσει την επόμενη Πέμπτη.

loading...

Μας χρωστάτε 341 δισ., σας χρωστάμε 320 δισ., σας χαρίζουμε τα 21 δισ. και… πατσίζουμε…

Μην οργίζεσθε, κυρία Μέρκελ και κύριε Σόιμπλε, και πάθετε τίποτε επειδή ο Τσίπρας έβαλε μπροστά τη διεκδίκηση των γερμανικών αποζημιώσεων και του κατοχικού δανείου
Μας χρωστάτε 341 δισ., σας χρωστάμε 320 δισ., σας χαρίζουμε τα 21 δισ. και… πατσίζουμε…
Θέλετε – δεν θέλετε θα πληρώσετε, κυρία Μέρκελ και κύριε Σόιμπλε, για τις σφαγές, τις λεηλασίες και τις καταστροφές, για τους χιλιάδες Έλληνες που στείλατε στα κρεματόρια του Άουσβιτς και του Νταχάου. Εκτός κι αν προτιμάτε σύγκρουση…
Πολύ καλά έκανε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας και έβαλε αυτήν τη στιγμή το θέμα της πληρωμής του κατοχικού δανείου και των γερμανικών αποζημιώσεων.
Η άμεση αντίδραση της Μέρκελ με ανακοίνωση της Καγκελαρίας (ότι δεν αναγνωρίζει καμία υποχρέωση της Γερμανίας απέναντι στην Ελλάδα) αλλά και η οργή που εκδηλώθηκε από τα συμπλέοντα με το δίδυμο Μέρκελ – Σόιμπλε κόμματα και τα ανθελληνικά δημοσιεύματα γερμανικών εφημερίδων δείχνουν ότι σωστά έπραξε ο Τσίπρας. Ιδιαίτερα, μάλιστα, όταν έχει στα χέρια του το τεκμηριωμένο με έγγραφα-ντοκουμέντα πόρισμα της Ειδικής Επιτροπής του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, που αθροίζει το ύψος των οφειλόμενων από τη Γερμανία στην Ελλάδα χρημάτων (αποζημιώσεις και κατοχικό δάνειο) στα 341.203.223.015 ευρώ. Ποσό που υπερκαλύπτει τα 320 δισ. ευρώ που χρωστάει η χώρα μας στους τοκογλύφους-δανειστές μας.
Δύσκολα μπορεί πλέον ο κ. Σόιμπλε να πει «σκοτώνω και δεν πληρώνω»…
Ούτε μπορεί η κ. Μέρκελ να προσπεράσει την απάντηση του πρωθυπουργού, ο οποίος από το βήμα της Βουλής, στη συζήτηση για τις γερμανικές αποζημιώσεις, διεμήνυσε ότι «δεν παραιτούμαστε από τις απαράγραπτες αξιώσεις μας»!
Άλλωστε, δεν είναι μόνο η Ελλάδα που βίωσε τις γερμανικές θηριωδίες, με τα γεμάτα έλληνες αιχμαλώτους τρένα προς τα κρεματόρια του Άουσβιτς και του Νταχάου, απ’ όπου μετρημένοι στα δάκτυλα ήταν εκείνοι που γύρισαν στην πατρίδα.
Απών ο Σαμαράς, «ναι» στους Γερμανούς από το Ποτάμι…
Μεγάλη εντύπωση προκάλεσε η απουσία του πρώην πρωθυπουργού και αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αντώνη Σαμαρά από την πολύωρη συζήτηση στη Βουλή για τη διεκδίκηση των γερμανικών αποζημιώσεων και του κατοχικού δανείου. Η μοναδική εξήγηση είναι ότι δεν ήθελε να ενοχλήσει τους δικούς του ανθρώπους, τη Μέρκελ, τον Σόιμπλε και την ηγεσία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, στους οποίους ενδεχομένως να είχε υποσχεθεί ότι δεν πρόκειται να φέρει ποτέ αυτό το θέμα ούτε να το υποστηρίξει. Η απουσία του Σαμαρά σχολιάστηκε με πολύ δυσμενή σχόλια από πολλούς βουλευτές του. Ο πρόεδρος του Ποταμιού Σταύρος Θεοδωράκης εμφανίσθηκε ως υπερπροστάτης των Γερμανών, με κακίες απέναντι στην κυβέρνηση και στον ΣΥΡΙΖΑ γιατί βάζει ένα θέμα που είναι… ανύπαρκτο! Και γιατί με αυτήν τη συζήτηση λαϊκίζει. Καλύτερο μάρτυρα υπεράσπισης δεν θα μπορούσε να βρει το Βερολίνο…Στάζουν αίμα τα λεφτά που μας χρωστάτε!
Είναι πολλά τα λεφτά που χρωστάει στην Ελλάδα και στον ελληνικό λαό η Γερμανία. Πολύ περισσότερα από το χρέος που έχει η Ελλάδα απέναντι στους δανειστές των Μνημονίων. Και αυτά που χρωστάμε εμείς δεν στάζουν αίμα από εκτελέσεις και σφαγές, από κάψιμο ολόκληρων χωριών και ερείπια, δεν μυρίζουν Άουσβιτς και Νταχάου, δεν είναι ποτισμένα από δάκρυα, πόνο πολύ, φτώχεια και δυστυχία, δεν φωτογραφίζουν τη λεηλασία και την καταστροφή όλων των υποδομών της Ελλάδας μας, πάνω στα οποία κτίσθηκε η σημερινή Γερμανία.
Ο λογαριασμός, που τεκμηριώνεται με έγγραφα και ντοκουμέντα τα οποία ούτε ο εφοριακός Σόιμπλε δεν μπορεί να αμφισβητήσει, φθάνει στα 341.203.213.015 ευρώ (341,2 δισεκατομμύρια ευρώ)! Αρκετά περισσότερα από τα 320 δισ. ευρώ που είναι σήμερα το ελληνικό δημόσιο χρέος, το οποίο έχει πάρα πολλά πανωτόκια.
Και από αυτά το κατοχικό δάνειο ανέρχεται στα 10.344.859.092 ευρώ (10,344 δισεκατομμύρια ευρώ), ζεστό χρήμα, δάνειο που είχε αναγνωρίσει η μεταπολεμική Γερμανία με την καταβολή δύο δόσεών του.
Συν 107,3 δισ. ευρώ για τις ζωές που χάθηκαν!
Στον πίνακα των απαιτήσεων που καταγράφονται λεπτομερώς στην απόρρητη έκθεση της Ειδικής Επιτροπής του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, στην οποία προσδιορίζονται αναλυτικά και απόλυτα τεκμηριωμένα οι ελληνικές αξιώσεις από τις γερμανικές επανορθώσεις και το κατοχικό δάνειο,»δεν συμπεριλαμβάνονται απαιτήσεις για αποζημίωση για απώλεια ανθρωπίνων ζωών (ηθική βλάβη / ψυχική οδύνη), που δεν μπορούν να προσδιοριστούν επακριβώς, τις οποίες η Επιτροπή εκτιμά ότι κυμαίνονται από 22,1 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι 107,3 δισεκατομμύρια ευρώ, με τις επιφυλάξεις που διατυπώνονται στο οικείο κεφάλαιο της έκθεσης. Σε κάθε περίπτωση, το κόστος της Ελλάδος σε ανθρώπινες ζωές, στην υγεία του πληθυσμού, σε καταστροφές ιδιωτικών περιουσιών και των υποδομών του Κράτους, καθώς και της οικονομίας γενικότερα και της προοπτικής της, ξεπέρασε κάθε ιστορικό προηγούμενο και το οποιοδήποτε εκτιμώμενο ποσό δεν φθάνει για την πραγματική ηθική και υλική δικαίωση της χώρας».
Καταπέλτης για Μέρκελ και Σόιμπλε όλα τα στοιχεία της «δράσης» των χιτλερικών στρατευμάτων στην Ελλάδα
Συγκλονιστικά και πολύ αποκαλυπτικά για τις απώλειες σε ανθρώπινες ζωές, τη λεηλασία και τις καταστροφές που προκάλεσαν τα γερμανικά στρατεύματα είναι τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην απόρρητη έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, αποτέλεσμα της πολύμηνης δουλειάς που έκανε η Ειδική Επιτροπή, συντονιστής της οποίας ήταν ο Παναγιώτης Καρακούσης και μέλη οι Βασίλειος Μανεσιώτης, Στέλιος Μαραβελάκης, Βασίλειος Κατριβέσης, Δημήτρης Τσάκωνας και Γεωργία Χαλούλου. Σε όλους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια γιατί πλέον η Ελλάδα έχει για πρώτη φορά στα χέρια της πλήρη στοιχεία-ντοκουμέντα που κανένας Διεθνής Οργανισμός και κανένα Διεθνές Δικαστήριο δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει.
Δεν απεμπόλησε ποτέ η Ελλάδα τις απαιτήσεις της
* Σε κανένα σημείο του αρχειακού υλικού που εξετάστηκε δεν αναφέρεται ούτε προκύπτει από καμία συνθήκη ότι η Ελλάδα απέσυρε ή απεμπόλησε τις απαιτήσεις της που απορρέουν από τους Α’ και Β’ Παγκοσμίους Πολέμους, τουναντίον, όπως αναφέρεται και στην έκθεση του ΝΣΚ, διατηρεί το δικαίωμά της να διεκδικήσει από την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας την πλήρη ικανοποίηση όλων των ανωτέρω απαιτήσεων.
* Για τον προσδιορισμό της τρέχουσας αξίας καθεμίας εκ των διαφόρων απαιτήσεων της Ελλάδος από τη Γερμανία χρησιμοποιήθηκε ενιαία μέθοδος, σύμφωνα με την οποία η κάθε απαίτηση θεωρήθηκε οιονεί δάνειο που το ελληνικό κράτος χορήγησε προς το γερμανικό κράτος, και μάλιστα με κόστος δανεισμού όμοιο με αυτό του Αμερικανικού Δημοσίου για δανεισμό του με μακροχρόνια διάρκεια.
loading...
}, 10);